Ett stort steg på väg mot fusionskraft

Efter tjugo års forskning har europeiska fusionsforskare tagit ett stort steg mot fusionsteknik som en ren och utsläppsfri energikälla för framtiden. Vid en temperatur på över 100 miljoner grader, har forskarna vid fusionsanläggningen JET i England, krossat ett rekord för att skapa fusionsenergi.

Det är väldigt viktiga resultat som visar att vi har en solid grund att bygga vidare på. Rekordet bekräftar det som vi har förutspått i våra modeller. Samtidigt som det har gett oss ny kunskap som vi kan ha nytta av framöver, säger Pär Strand, biträdande professor, Chalmers tekniska högskola,  med lång erfarenhet av fusionsforskning. 

Modellen för fusionsenergi är solen, där stora mängder energi frigörs, när lätta atomer förenas och bildar nya atomer genom fusion. För att åstadkomma fusion på jorden behöver atomerna hettas upp till temperaturer på över 100 miljoner grader och kontrolleras under tillräckligt lång tid.

Inget material tål sådana temperaturer utom anläggningen JET, strax utanför Oxford. Där använder forskarna magnetfält för att hålla den upphettade gasen – plasmat – på plats i reaktorn. Tekniken har utvecklats under lång tid och följer en tydligt utstakad väg för att skapa ren energi i stor skala.

Rekordresultatet presenterades på en internationell presskonferens den 9 februari 2022

Vid det aktuella experimentet användes 0,17 milligram bränsle för att skapa 59 megajoule energi. Som jämförelse skulle det krävas 10 miljoner gånger större mängd fossila bränslen för att generera samma mängd energi – exempelvis1,06 kg naturgas eller 3,9 kg brunkol. Den här jämförelsen visar, enligt fusionsforskarna, vilken kraft det finns att hämta i fusionsreaktionen.

Källa: Chalmers tekniska högskola