Bakgrunden till ForskarVärlden.se

 

 

Forskning får allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Många länder världen över satsar allt mer resurser på forskning och utveckling. Inom naturvetenskap och teknik har dessutom steget från grundforskning till tillämpad forskning och utveckling av produkter blivit allt kortare.

I ett demokratiskt samhälle menar jag att vi som medborgare snabbt behöver sätta oss in i ny teknik och nya rön och börja fundera över hur de kan komma att påverka våra liv.

ForskarVärlden grundades  i maj 2013. Publikationen utges uteslutande i   digital form.ForskarVärlden.se är fristående gentemot politiska, religiösa och kommersiella organisationer, liksom alla statliga och kommunala myndigheter.

Kenneth Leverbeck
redaktör, ForskarVärlden.se 

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning