Bakterier i maten dyrare än man tidigare trott

Sjukdomskostnaderna för matförgiftning i Sverige överstiger en miljard kronor per år. Det är nästan 500 miljoner kronor mer än tidigare uppskattningar. Det visar en ny analys från AgriFood Econo­mics Center som undersökt ekonomiska effekter av fem vanliga livsmedelsburna sjukdomar.

En studie vid AgriFood Economics Centre har beräknat antalet sjukdomsfall och kostnader för fem olika bakterier som smittar via livsmedel: campylobacter, salmonella, EHEC, yersinia och shigella. Kostnaderna uppgår till mer än en miljard kronor årligen, vilket är ungefär dubbelt så högt som man tidigare trott.

Dyrast och vanligast totalt sett är campylobacterinfektioner som står för 629 miljoner kronor, drygt 60 procent, av de totala sjukdomskostnaderna. Salmonella står för 230 miljoner kronor och EHEC för 76 miljoner kronor av de totala kostnaderna.  EHEC är mindre vanligt förekommande men har en dubbelt så hög kostnad per sjukdomsfall som de övriga sjukdomarna.

I beräkningarna ingår kostnader för medicin, sjukvård, rehabilitering och produktionsbortfall vid sjukskrivning. Dessa kostnader har beräknats både för de fem huvudsjukdomarna och för de olika följdsjukdomar man kan få, vilket är en anledning till att kostnaderna är högre än i andra studier, enligt Kristian Sundström, nationalekonom på AgriFood och författare till studien.

– Så många som 15 procent kan till exempel få problem med leder och tarmfunktioner, problem som i värsta fall kan sitta i flera år. I vissa fall kan även värre och ibland livshotande sjukdomstill­stånd uppstå, vilket det senaste stora EHEC-utbrottet i Tyskland visade.

Källa: Lunds universitet