En förarlös bil kan ersätta 14 personbilar

De 136 000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 själv­körande bilar. Det framgår av ett examensarbete från KTH.

Med hjälp av simuleringar har forskare visat hur förarlösa fordon kan ersätta per­sonbilar. En förar­lös bil på 14 vanliga blev resultatet.

En flotta med förar­lösa elbilar kommer att vara en viktig pusselbit i framtidens hållbara trans­portsystem, säger Pierre-Jean Rigole. som arbetar vid KTH:s centrum för trafikforskning.

Pierre-Jean Rigole beskriver den förarlösa bilen som den ”smarta bilen”, lika revolutionerade som den smarta telefonen. Den kommer att revolutionera bilägandet, leda till smidigare trafik med färre olyckor och fri­göra mycket värdefullt utrymme i städerna som idag ockuperas av par­kerade bilar

Förutsättningen är dock att resenärer i genomsnitt accepterar 13 procent längre restid och en vän­tetid på sex minuter innan den självkörande bilen dyker upp utanför porten. En ökad vänte­tid kan vara acceptabel, åtminstone vintertid, då en hel del bilförare exempelvis slipper skrapa bilru­torna.

En förutsättning för att ett förarlöst fordon ska skulle kunna ersätta 14 bilar är att människor går med på samåkning. Vi tar bara hänsyn till bilbaserad arbetspendling och inte omflyttningar från kol­lektivtrafik eller långresor, säger Wilco Burghout, föreståndare på KTH:s centrum för tra­fik­forsk­ning.

Källa: KTH