Fordon med 360-graders synfält ska avvärja trafikolyckor

Chalmers har varit en av parterna i forskningsprojektet Non-hit Car and Truck som nyligen presen­terade sina resultat vid demonstrationer på testbanan AstaZero utanför Borås(se bilden).

I projektet har teknik utvecklats som kan avvärja trafikolyckor, genom att fordonet kontinuerligt har uppsikt över trafiksituationen och aktivt kan assistera föraren vid riskfyllda situationer.

Experimentfordonen som har utvecklats i projektet är bland annat utrustade med en kamera i fram­rutan samt fem radarsensorer (en framåt och en i varje hörn av fordonet) som läser av omgivningen i ett komplett 360-graders synfält.

En viktig del i tekniken är så kallad sensorfusion – det vill säga att kombinera en stor mängd data från olika sensorer för att extrahera information om trafiksituationen, vilket sedan är underlag till beslut om, och hur fordonet ska ingripa. Ju mer tillförlitlig information som kan extraheras om både fordonets status och dess närområde – desto tillförlitligare beslutsunderlag.

Systemet ska kunna identifiera trafikanter och andra fordon, mäta deras hastighet, beräkna tid till en kollision och förutsäga nästa skeende. All denna information ska ge underlag för beslut om for­do­net ska agera genom till exempel en autoinbromsning eller autostyrning, säger professor Jonas Sjöberg från institutionen Signaler och system.

Källa: Chalmers tekniska högskola