Initiativ för att göra forskningsresultat mer tillgängliga får mothugg


Offentligt finansierad forskning ska göras tillgänglig för alla. Det är en uppfattning som många delar, såväl forskningsfinansiärer som forskare.

Men utvecklingen mot målet går långsamt.

Hösten 2018 bildade 13 europeiska forskningsfinansiärer och fyra välgörenhetsorganisationer cOAlition S och lanserade Plan S för att skynda på processen.

I Sverige har  Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond valt att ingå i koalitionen och stå bakom Plan S. Koalitionen har även stöd av Europakommissionen och ERC (European Research Council).

Att försöka ändra på systemet för granskning och publicering av forskningsresultat är dock inte smärtfritt och frågan är hur detta mål ska nås.

I en debattartikel på Universitetslärarens webbplats ifrågasätter en lång rad svenska professorer Plan S och ber de svenska forskningsfinansiärerna i cOAlition S att backa från beslutet att stå bakom den.

Bland undertecknarna finns, utöver Institutet för Framtidsstudiers VD Gustaf Arrhenius, även två tidigare ledare i verksamheten, Peter Hedström och Joakim Palme, men även andra forskare som har anknytning till institutet, som exempelvis Carina Mood, Jan O. Jonsson, Krister Bykvist, Karin Bäckstrand, Folke Tersman och  Arne Jarrick. Många svenska forskare har reagerat på initiativet, bland annat i Vetenskapsrådets webbtidning  Curie och på debattplats i Svenska Dagbladet.

Källa: Institutet för Framtidsstudier den 18 feb 2019