Ökad vattenburen kollektivtrafik vore en fördel för Stockholm

Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i framtiden i Sveriges huvudstad. De har bland annat studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belast­ningen på den landbaserade kollektivtrafiken.

Pendelbåt i Stockholm Bild - KTH-projekt
Vision om pendelbåt i Stockholm. Bild/KTH

Och om det går att öka resorna på vattnet utan en ökad mil­jö­be­lastning som följd. Svaren blev posi­tiva. Resultaten gäller inte bara för Stockholm, utan även andra kust­nära städer i Europa och övriga värl­den.

Källa: KTH