Forskarfredag Medborgarplatsen 2015

Här kunde ungdomarna utmana sina kompisar i hjärnornas kamp och de fick svar på sina frågor om egenskaper hos ljus och färg. 3D-skrivare drog som vanligt numera till sig uppmärksamhet.

De fick svar på frågor om klimatutveckling, om hjärnvågor – och vad de är bra för, hur man gör si­na egna solceller och tips om hur man kan förebygga Alzheimers sjukdom.

Ett digitalt magasin om aktuell forskning