Maorikulturen på Nya Zeeland

Maoriernas ankomst till Nya Zeeland

Maorierna är ett polynesiskt folkslag som har invandrat från Sällskapsöarna till Nya Zeeland i omgångar. De första kom på 800-talet men även på 1200-talet. De första maorierna livnärde sig främst på insamling av växter men också på fågeljakt. Mest kända är de strutslika moafåglarna som blev utrotade redan på 1600-talet.

En andra invandringsvåg av maorierna kom antagligen på 1300-talet. Då den så kallade klassiska maorikulturen uppstod. De livnärde sig av jakt och fiske men också med odling av sötpotatatis och taro. Byarna var ofta befästa på grund av återkommande stridigheter. Kannibalism förekom också antagligen. Maoriernas krigsdans, som kallas ”haka”, är fortfarande populär i samband med uppvisningar för turister och vid tävlingar mellan olika lag.

Maoriernas byggnadsstil präglas av kraftfull ornamentik på hus och kanoter. Tatueringskonsten är också väl utvecklad. Maorisamhället har en lång tradition av indelning i klaner, som styrs av olika hövdingar. De är genom sin ”mana”, inneboende kraft, klanens företrädare vid förhandlingar, med de styrande, när det gäller äganderätt till mark.

Kenneth Leverbeck

Ett digitalt magasin om aktuell forskning