Om forskning och behov av samarbete

En bok om forskning och om behovet av samarbete, från RISE Research Institutes of Swe­den Hol­ding, ett organ för svenska industriforskningsinstitut.Den här boken ges ut i en tid när alla talar om innovation.

Regeringen har just lagt fram sin innovationsstrategi. Resurstilldelningen inom forskningen styrs numera av en ny FoI-proposition; den handlar om både forskning och innovation och inte (som förr) huvudsakligen om forskning.

I den allmänna debatten pekar man ofta på att Sveriges framtid ligger i vår innovationsförmåga. De nya jobben, som ska bära upp framtidens välfärd och välstånd, ska komma ur nya idéer.

Men ”innovation” är ett abstrakt begrepp. Det verkligt intressanta uppstår i det enskilda ögonblicket, med den enskilda idén. Vilka problem löser den? Har den förutsättningar att vara bärkraftig på en marknad? Hur stor är egentligen dess ”innovationshöjd”?

Gränsen för årsransonen av hållbart uttag av jordens resurser under 2012 uppnåddes den 22 augusti, enligt den internationella tankesmedjan Global Footprint Network.

-Med business-as-usual kommer vi i så fall att behöva två planeter 2030. Därför krävs det nya mo­deller och det som är bra för mänsklighetens långsiktiga överlevnad måste också vara ekonomiskt lönsamt, säger Claes Tullin, professor i energiteknik, SP, i en intervju.

Källa: RISE Research Institutes of Swe­den Hol­ding

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning