ForskarVärlden.se

 

IMG_0027
Kenneth Leverbeck, redaktör ForskarVärlden.se

Forskning får allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Många länder världen över satsar allt mer resurser på forskning och utveckling. Inom naturvetenskap och teknik har dessutom steget från grundforskning till tillämpad forskning och utveckling av produkter blivit allt kortare.

I ett demokratiskt samhälle menar jag att vi medborgare snabbt behöver sätta oss in i ny teknik och nya rön och börja fundera över hur de kan komma att påverka våra liv.

Kenneth Leverbeck
redaktör, ForskarVärlden

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning