Ryssland drar sig ur kärnvapenavtalet med USA


Under ett möte med Rysslands utrikes- och försvarsministrar meddelade den ryske presidenten Vladimir Putin att också Ryssland drar sig ur kärnvapenavtalet INF, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Avtalet INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) slöts med dåvarande Sovjetunionen under Kalla kriget 1987 och avser reglera markbaserade medeldistansrobotar.

Rysslands utspel kommer dagen efter att president Donald Trump i ett skriftligt uttalande meddelat att USA drar sig ur detta

INF-avtalet har varit en av hörnstenarna för europeisk säkerhet sedan Kalla kriget. Anledningen till att USA drar sig ur är för att landet anser att Ryssland har brutit mot avtalet i flera år.

”Alltför länge har Ryssland ostraffat kränkt INF-avtalet, genom att i hemlighet utveckla och sätta in ett förbjudet robotsystem som utgör ett direkt hot mot våra allierade och våra styrkor utomlands”, meddelade USA:s president.

Trump gav Ryssland sex månader på sig att förstöra alla robotar, uppskjutningsramper och annan utrustning som som tillhör robotsystemen.

Förutom att avtalet nu luckrats upp av de båda parterna, meddelade Putin under lördagen att Ryssland kommer påbörja tillverkningen av nya robotar.

Dessutom uppmanade Putin ministrarna att inte inleda nedrustningssamtal med Washington

Det var i december som USA ställde ett 60 dagar långt ultimatum på Ryssland att börja följa avtalet, en tidsgräns som löper ut på lördagen, den 2 februari.

INF-avtalet innebär att alla markbaserade ballistiska och kryssningsrobotar med räckvidder mellan 500 och 5 500 kilometer ska avskaffas.

Övriga kärnvapenstater, Kina, Nordkorea, Indien, Pakistan, Israel, Storbritannien och Frankrike omfattas inte av INF-avtalet. Inte heller sjöbaserade medeldistansrobotar omfattas av avtalet.

Källa: SVT, den 2 februari 2019

Förbjudna kemikalier i var sjätte vara som delades ut gratis


Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. Studien visar att 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

– Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter själva köper. För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen som levererar reklamartiklar arbetar aktivt med kemikaliefrågor och ställer krav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från 47 företag. Myndigheten har anmält eller kommer att anmäla 17 av de inspekterade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Branschen för produktmedia och presentreklam är omfattande. 2017 investerades cirka 6,3 miljarder kronor i produktmedier och presentreklam i Sverige. Ett syfte med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalielagstiftningen i branschen. Genom att sprida information och utbilda har Kemikalieinspektionen nått fler företag än de som har kontrollerats.

– Vi har granskat en bransch vars varor finns i nästan alla hem och vår uppfattning är att branschen nu genomför förbättringar i sitt kemikaliearbete. Detta bidrar till en mer kemikaliesäker vardag och till en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.

De vanligaste förbjudna ämnena som hittades vid inspektionerna i projektet var bly och kortkedjiga klorparaffiner. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer samt misstänkt cancerframkallande. Av de kontrollerade varorna i projektet var det drygt 17 procent som innehöll begränsade ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Camilla Westlund.

Tillsynsprojektet har genomförts i samarbete med myndigheter i de andra nordiska länderna.

Källa: KEMI 2019-02-21

Receptet på den perfekta snön


Det ökade intresset för snötillverkning inom skidindustrin och biltestverksamheten gör att forskare vid Luleå tekniska universitet påbörjar en klassificering av snösorter.

Att vetenskapligt hitta förklaringar till varför snö och tillverkad snö har olika egenskaper eller hur ett bildäck svarar på olika vinterväglag, sparar miljö och pengar.

– Vi vill förstå mekaniken bakom snön, säger Johan Casselgren, biträdande professor i Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet och en av ledarna bakom universitetets snöakademi, vars mål är att vetenskapligt förstå snö bättre.

Sockersnö ett problem

Inom skidindustrins snötillverkning är ”död snö” ett känt faktum. Plötsligt fäster inte snökornen i varandra. Samma fenomen har upplevts av företag som tillverkar snö för biltestverksamhet. Snön blir obrukbar, som socker.

När snön blir äldre, blir kristallerna större och rundare vilket gör att de får svårare att hålla ihop. Frågan är hur fenomenet sockersnö kan mätas, så att man slipper köra bildäcktester eller pista skidbackar i onödan med snö som plötsligt inte håller. Forskarna i snöakademin vill också förstå vilka åtgärder som kan sättas in så att snön håller längre, för att kunna spara miljö, tid och pengar.

– Fukt fungerar som ett klister för snökorn och snökristaller. Vid tillverkning av snö är mängden vatten, trycket och temperaturen parametrar som påverkar snön, genom att kunna mäta den tillverkade snön och hur den förändras när den används, kan vi hitta receptet på den perfekta snön för skidanläggningarnas pister och kunna förutse vinterväglaget vid till exempel bilkörning, säger Johan Casselgren.

Nytt mätinstrument för snö

Forskare vid Luleå tekniska universitet har lyckats utveckla ett nytt instrument som, på bara några sekunder, klarar att uppskatta både fuktighet och kornstorlek i snö.

Förhoppningen är att utrustningen inom en snar framtid även ska klara av att mäta densiteten i snön. Då kan hållbarheten på snön beräknas.

När snöns densitet, fuktighet och kornstorlek går att bestämma, går det också att ta fram en receptsamling för olika snösorter och syften. Det är Luleåforskarnas mål.

Då blir det lättare att både tillverka snö och att få bort oönskad snö. Det senare kan ha stor betydelse för vinterväghållning, avlägsnande av snö från sensorer på självkörande bilar och vindkraftverk.

– Vi har redan nu börjat dokumentera och systematisera olika snösorter för att så småningom kunna göra mekanisk klassificering av snö. Kanske inte precis som Linné gjorde när det gäller växter men åtminstone lite åt det håller, säger Johan Casselgren.

Ger bättre bild av snötyper

Mätutrustningen som forskarna använder, består av fotodetektorer som mäter hur ljuset från tre ljuskällor med olika våglängder reflekteras från snöytan. Mätningen bygger på att kunna mäta i flera vinklar och för olika våglängder.

Snöns sammansättning bestämmer då hur de olika våglängderna absorberas relativt till varandra och hur ljuset sprids i olika riktningar. Genom att mäta reflektionerna kan sedan snö karakteriseras. Med detta mätinstrument vill forskarna skapa en bättre bild av olika snötyper, och hur de uppstår. Den kunskapen ska sedan kopplas till de mekaniska egenskaperna.

Kupolen är ett unikt instrument med avseende på fördelarna som rörlighet, datainsamling och noggrannhet. Vidare möjliggör kupolen repeterbart mätningar och har inriktats på applikationer som vinterväg och skidspår.

Med ytterligare utveckling av maskininlärningsalgoritmer skulle ge forskarna möjligheter för fler tillämpningar inom snöforskning.

Källa: Luleå Tekniska Universitet