Förbjudna kemikalier i var sjätte vara som delades ut gratis


Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. Studien visar att 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

– Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter själva köper. För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen som levererar reklamartiklar arbetar aktivt med kemikaliefrågor och ställer krav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från 47 företag. Myndigheten har anmält eller kommer att anmäla 17 av de inspekterade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Branschen för produktmedia och presentreklam är omfattande. 2017 investerades cirka 6,3 miljarder kronor i produktmedier och presentreklam i Sverige. Ett syfte med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalielagstiftningen i branschen. Genom att sprida information och utbilda har Kemikalieinspektionen nått fler företag än de som har kontrollerats.

– Vi har granskat en bransch vars varor finns i nästan alla hem och vår uppfattning är att branschen nu genomför förbättringar i sitt kemikaliearbete. Detta bidrar till en mer kemikaliesäker vardag och till en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.

De vanligaste förbjudna ämnena som hittades vid inspektionerna i projektet var bly och kortkedjiga klorparaffiner. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer samt misstänkt cancerframkallande. Av de kontrollerade varorna i projektet var det drygt 17 procent som innehöll begränsade ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Camilla Westlund.

Tillsynsprojektet har genomförts i samarbete med myndigheter i de andra nordiska länderna.

Källa: KEMI 2019-02-21