Rysslands invasion av Ukraina

Det råder inget tvivel om att Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 utgör ett väpnat angrepp i FN-stadgans mening. Det är ytterligare en överträdelse av folkrätten som ska läggas till de som Ryssland redan har begått gentemot Ukraina alltsedan den illegala annekteringen av Krim våren 2014.

Även Belarus gör sig skyldig till en överträdelse av folkrätten genom att upplåta sitt territorium till delar av den ryska invasionsstyrkan. Ukraina har enligt FN-stadgans artikel 51 rätt att – individuellt eller kollektivt tillsammans med andra – vidta nödvändiga självförsvarsåtgärder mot det väpnade angreppet.

Reaktionerna på invasionen från världens stater och internationella organisationer är så gott som enhälligt fördömande. Världssamfundet visar därmed tydligt att det inte accepterar denna typ av flagranta överträdelser av det grundläggande förbudet mot hot om eller bruk av våld mellan stater i FN-stadgans artikel 2,

Källa: FOI-rapport FOI Memo 7823

Ingen vargjakt i Finland i år

Finlands viltcentral beslutade i december 2021 att 18 vargar skulle skjutas i landet som så kallad ”stambevarande åtgärd”.

Beslutet inhiberades dock i januari 2022 då det överklagats med hänvisning till EU:s Art- och habitatsdirektiv.

Norra Finlands förvaltningsdomstol samt Åbos förvaltningsrätt biföll överklaganden, vilket innebar att det inte blev någon licensjakt på varg i Finland 2022.

Motiveringen till förbudet är att vargen är en starkt hotad art i Finland. I landet finns cirka 300 vargar (kommentar: Vilket antagligen är något fler än i Sverige.

Källa: Våra Rovdjur nr 1 2022, Svenska Rovdjursföreningen.