Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vat­tenavvisande kläder är skadliga för människor.

Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har under­tecknat skrivelsen ”Madrid Statement”.

Skrivelsen, som även innehåller en plan för hur ytterligare skador kan förhindras, har publicerats i den veten­skapliga tidskriften Environmental Health Per­spectives (EHP).

– ”Madrid Statement” är ett uttryck för oro av forskare som arbetar med karakteriseringen av an­vänd­ningsområden, egenskaper, analys, miljöspridning och bieffekter av perfluorerade alkylsyror, säger Ian Cousins.

Han är professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stock­holms universitet och medförfattare till ”Madrid Statement”.

Författarna och undertecknarna av ”Madrid Statement” är oroliga för att de befintliga perfluorerade alkylsyrorna (PFAS) nu ersätts med andra fluorerade ämnen, om vilka det saknas information vad gäller egenskaper och biologiska effekter.

Källa: Stockholms universitet

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning