Världens näst längsta järnvägstunnel

Seikantunneln i Japan är 53,85 kilometer lång och går under Tsugarusundet i norr, mellan de två största japanska öarna, Honshu och Hokaido.

Av tunnelns hela längd, 53,85 km, går 23,30 km under havet och 30,55 km är en underjordisk sträckning på land.

Seikantunneln har tre parallella tunnlar; en pilottunnel som tillkom först för att undersöka de geologiska förutsättningarna, dessutom också en servicetunnel och slutligen den dubbelspåriga järnvägstunneln.

Tunneln går under Tsugarusundet mellan öarna Honshu och Hokaido.

Tunneln går hela tiden minst 100 m under havsbotten. Det största vattendjupet ovan tunneln är som mest 140 m. Seikantunneln ventileras kontinuerligt via sluttande entrétunnlar som leder ner till de underjordiska stationerna. 20 ton vatten per minut pumpas ut från tunneln.

ForskarVärlden.se

Ett digitalt magasin om aktuell forskning