Aktuellt från ForskarVärlden

Många former av motstånd globalt mot klimatanpassning

Tanzania är ett av de länder som finns med i den globala studien om synen på klimatanpassning. Foto/Bagamoyo Tanzania

Många människor gör motstånd mot åtgärder som ska skydda dem mot klimatrisker? Det visar en studie från Lunds universitet som har kartlagt var, och i vilka sammanhang, olika grupper motsätter sig klimatanpassningar.

Samma utmaningar och möjligheter i elsystemet – med eller utan kärnkraft

Dagens energidebatt är polariserad. Vindkraft ställs mot kärnkraft, uttryck som planerbar ställs mot icke planerbar energi. Det menar forskare på Chalmers.

I en nyligen publicerad forskningsrapport visar de att en ökad elektrifiering i samhället går att klara med en stor andel vind- och solkraft. Om systemet kombineras med åtgärder för flexibilitet. Den behövs både med och utan kärnkraft.

Nya Zeeland och maorikulturen 2023

Foto/Kenneth Leverbeck

Epigenetiken innebär en holistisk syn på forskning

Ett stort steg på väg mot fusionskraft

Fusionsanläggningen JET i England. Foto/JET

Efter tjugo års forskning har europeiska fusionsforskare tagit ett stort steg mot fusionsteknik som en ren och utsläppsfri energikälla för framtiden. Vid en temperatur på över 100 miljoner grader har forskarna vid fusionsanläggningen JET i England uppnått ett rekord för att producera fusionsenergi.

Risk för licensjakt igen på fridlysta lodjur

Att svenska myndigheter år efter år beviljar licensjakt på fridlysta djur, som varg, björn och lodjur strider, enligt Rovdjursföreningen, mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Teleskopet i La Silla spanar efter asteroider

Hydrogel kan avlägsna tungmetaller i vatten

Forskare har utvecklat en hydrogel som kan avlägsna tungmetaller, färgämnen och andra föroreningar från vatten. Det är en gelé baserad på växtcellulosa spetsad med små bitar av kol.

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Sustainable Materials and Technologies rapporterar forskare från avdelningen för Polymerteknologi vid KTH och Politecnico di Torino, Italien, om den nya tekniken.

Replikationsproblem ökar inom forskning

Foto/Kenneth Leverbeck

Under senare år har forskare inom den akademiska världen upptäckt allt fler vetenskapliga studier som inte går att upprepa eller att upprepningarna inte ger samma resultat.

Våldsbejakande extremisters självbild granskas

Genom att förstå våldsbejakande extremisters självbild och världsbild kan deras handlingar förutsägas, Detta enligt en FOI-rapport om social identitetsteori.

– I en konfliktsituation blir dynamiken oerhört viktig. Den gör det lättare att förstå vad som skapar terror och terrorister, säger Anders Strindberg, forskare på FOI, och författare till rapporten.

De stora vapenföretagen allt mer spridda globalt

De största vapenföretagen har numera stor geografisk spridning, dvs de är etablerade internationellt. Detta enligt en rapport från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Lockheed Martin är en av världens största leverantörer av försvarsmateriel, exempelvis robotvapen, radarsystem, raketramper, satelliter och ammunition. Företaget har sitt säte i Maryland, USA, med ett 500-tal utvecklings- och produktionsanläggningar, bland annat i Kanada och Storbritannien.
Foto/RIAT 2018.

En forntida krigsskådeplats på Öland

Foto/ Kalmar läns museum

Sandby borg är en enslig plats som ligger nära strandkanten på sydöstra Öland. Här levde och verkade människor för 1500 år sedan i en bygemenskap. Det var innan de gick en ond bråd död till mötes. Platsen har dragit till sig stor internationell uppmärksamhet under senare år.

Transhumanismen och framtidens människa

Det här är symbolen för transhumanismens rörelse. Transhumanism är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar utökad teknikanvändning för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper.

Galaxer utan mörk materia förvånar astronomer

Upptäckten av naturen hos galaxen NGC 1052-DF2 kom som en överraskning för astronomerna, eftersom mörk materia har betraktats som en viktig beståndsdel i forskarnas teoretiska modeller för galaxbildning och evolution, Foto/NASA.

Attribution är ett viktigt försvarsbegrepp

Nya uppgifter om Estoniakatastrofen samlar kritiker

Nyligen upptäckte och filmade en grupp dykare ett hål i Estonias skrov. Kritik kommer nu också från överlevande, marina experter och allmänhet, mot haverikommissionens slutsatser om vad som hände när Estonia sjönk.

Spårväg Lund C – ESS

33 miljoner liter betong har gått åt till den jättelika huskropp som innesluter målstationen i den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) utanför Lund. Foto/ESS.

Ny genteknik ska inte användas för att skapa graviditet

Mänskliga embryon vars arvsmassa ändras med hjälp av genommodifiering ska inte användas för att skapa en graviditet i dagsläget. Det slår den nya internationella kommission som tar fram riktlinjer för en eventuell framtida klinisk användning av den nya gentekniken fast i en första rapport.

Kommissionen är ett gemensamt initiativ från vetenskaps- och medicinska akademier runt om i världen och går under namnet International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing.  

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien 3 sept 2020

Lundaforskare utvecklar metod för att förutspå skadliga solstormar

FOTO: NASA

Den magnetiska energin som frigörs vid solstormar har potential att slå ut elnät, internet och flygtrafik. Men nu har forskare utvecklat en metod som kan hjälpa till att förutspå rymdväder. Upptäckten kan på sikt göra oss bättre förberedda på att skydda sårbara samhällsfunktioner.

En ambitiös klimatpolitik är samhällsekonomiskt lönsam

​En ekonomiskt optimal klimatpolitik ligger i linje med Parisavtalets tvågradersmål. Det visar en ny studie från bland andra forskare på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. De har upp­daterat ekonomipristagaren William Nordhaus analyser av kostnaderna och nyttan med klimatåtgärder.​​

Forskare tar fram modell för virusspridning

Forskare vid Uppsala universitet arbetar på en modell över hur spridningen av det nya coronaviruset kan komma att se ut i Sverige. Modellen ska visa vilken effekt olika nivåer av åtgärder har på spridningen.

Svensk vargpolitik är ett skämt

Faktum är att Sverige intar en bottenplacering bland de 26 europeiska länder som har varg, både vad gäller antal vargar generellt , antalet vargar i relation till landets yta och vad gäller befolkningstäthet.

Så bekämpar EU klimatförändringarna

Europaparlamentet prioriterar kampen mot klimatförändringarna. EU:s insatser börjar få effekt. 2008 bestämde EU att sätta målet att minska utsläppen med 20 procent år 2020 jämfört med nivåerna år 1990. Vi är på god väg att nå detta mål: under 2015 hade nivån för växthusgasutsläpp i EU minskat med 22 procent jämfört med 1990.

Sommarhetta och torka under tolv århundraden i Europa

Genom historien har södra Europa tenderat att bli torrare och norra Europa fuktigare under varmare klimatperioder. Samtidigt faller de nutida trenderna i sommartorka hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en artikel publicerad av en internationell forskargrupp.

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Forskare skräddarsyr ”digitala tvillingar” för medicinsk behandling

Avancerade datormodeller av sjukdomar kan komma att användas för att förbättra diagnoser och behandlingar. Målet är utveckling av ”digitala tvillingar” av varje enskild patient, för att få fram de bästa metoderna.

KTH och MIT samarbetar om framtidens stad

Stockholms stad ingår i ett forskningsprojekt inom stadsplanering i ett samarbete mellan KTH och MIT. Navet för forskningen blir KTH-MIT Senseable Stockholm Lab.

Strängare EU-lagstiftning ska förebygga hemmagjorda bomber

Det ska bli svårare att hitta ingredienser för att tillverka hemmagjorda sprängmedel med de nya regler som är på gång i Europaparlamentet. 
EU har vidtagit flera åtgärder för att förebygga terroristattacker och uppdaterar nu sina regler för kemikalier till hemmagjorda bomber.

Inför EU-valet den 26 maj:
Fler än någonsin är för EU-medlemskapet

Rekordhöga 68 procent av EU-invånarna tycker att deras land har tjänat på EU-medlemskapet. Det visar en ny opinionsundersökning(Eurobarometer) från Europaparlamentet. I Sverige har andelen EU-positiva ökat med 7 procentenheter till 73 procent sedan den tidigare mätningen i april.

Initiativ för mer tillgänglig forskning får mothugg

Den offentligt finansierade forskningen föreslås bli mer tillgänglig för alla. Det är en uppfattning som delas av många, såväl forskningsfinansiärer som forskare. Men förslaget delas inte av alla, en av dem är Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för Framtidsstudier.  

Galapagos 2018

Leguaner i  Ecuador

Foto/Kenneth Leverbeck

I stadsparken i Guayaquil, i Ecuador, finns stadens verkliga urinvånare, ett antal stora ödlor, leguaner. De fanns i träskmarkerna i regionen långt innan de spanska erövrarna kom till Sydamerika. Guayaquil är den största staden i Ecuador, med drygt 2 miljoner invånare, och den är dessutom landets viktigaste handelsstad vid Stillahavskusten.

Donald Trump hotar att bryta INF-avtalet

Den 11 november mötte den amerikanske presidenten sin ryske kollega Vladimir Putin i Paris. Donald Trump har hotat med att bryta INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces). Vad kan det betyda för världen och Sverige?

Bagamoyos  slavhistoria

Foto/Kenneth Leverbeck

Bagamoyo var till en början en relativt obetydlig ort för fiske och handel men området utvecklades under 1800-talet till att bli en av de viktigaste handelsplatserna längs Östafrikas kust. Orten fungerade som slutstation för slavrutten från Ujiji  vid Tanganyikasjöns strand och till Bagamoyo.

Extra byggkostnader för ESS-projek­tet

 

Khmerrikets undergång

 

Livet på Mekongfloden 2017

 

Här är framtiden för självkörande bilar

Forskare vid  KTH har tagit fram fyra framtidsscenarion för självkörande fordon. De utvecklas i ett rasande tempo,. Flera stora fordonstillverkare har annonserat att de kommer att ha fullständigt autonoma bilar på gatorna redan i början av 2020-talet.

Terahertzvågor och grafen leder vägen mot framtidens kommunikation

Ovanligt lite havsis i och kring Arktis och Antarktis

Figuren visar temperaturskillnaden i Arktis på 925 hPa nivå (omkring 800 m över havsytans nivå) i grader Celsius jämfört med 1981-2010 för perioden 1 oktober 2016 till den 28 februari 2017. Illustration /National Snow and Ice Data Center.

Svenska minikärnkraftverk planeras i Arktis

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH, siktar på att bygga små blykylda kärnkraftverk – på tre megawatt vardera – i det kanadensiska Arktis. Ju mindre de blykylda kärnkraftverken är, desto säkrare blir de i drift, säger han.

Dataprogram ska skydda banker och kärnkraftverk

Stuxnet var en trojansk häst som användes för att sabotera styrdatorer för urananrikning i Iran 2010. Nu har Robert Lagerström, lektor på KTH, och hans företag utvecklat en mjukvara som ska kunna användas för att minska risken för sådana sabotage.

Holland ansluter till ‎ESS-projektet

Forskningsprojektet ESS­ i Lund beräknas kosta cirka 1,8 miljarder euro och få en årlig driftskostnad på runt 140 mil­jo­ner euro. Foto: ESS

Den holländska permanenta forskningskommittén för storskaliga vetenskapliga infrastrukturer tillkännagav i mitten av december att ESS i Lund har inkluderats i den nationella färdplanen.

Svenska pappor visas internationellt

I fotoprojektet ‘Swedish Dads’ samarbetar Svenska institutet med fotografen Johan Bävman. Hans bilder (ovan) av svenska pappor på föräldraledighet ställs nu ut på flera håll i världen.

Den subventionerade oljeproduktionen ökar i USA

Produktionen av olja i USA har stigit dramatiskt under de senaste 10 åren. Utvecklingen drivs av den snabba teknikutvecklingen av  hydraulisk spräckning och horisontell borrning, enligt en studie från Stock­holm Environment institute.

Energikommissionens förslag till regeringen

Målet för Energikommissionen är 100 procent förnybar elproduktion i Sverige 2040. Foto/ForskarVärlden

Den 9 januari, överlämnade Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan.

Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om ener­gipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

EU-kommissionär vill stoppa rysk gasledning

EUs energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete skulle stoppa den omdebatterade gas­led­ningen Nord Stream 2 om han kunde, sa han nyligen i en intervju för Ekot, Sveriges Radio.

Kina satsar på export av kärnkraft

Bakgrunden till den ökade satsningen på kärnkraft i Kina är på grund av utsläppen av luft­föroreningar från koleldade kraftverk. Foto/Kenneth Leverbeck.

Tanzania Serengeti 2016

img_0865
Serengeti nationalpark ligger i norra Tanzania. Med en yta på 14763 km² gör det Serengeti till den näst största parken i Tanzania efter Ruaha nationalpark. 1981 upptogs Serengeti på Unescos världsarvslista.

ForskarFredag 2016 Medborgarplatsen

img_1761

I Stockholm riktade sig ForskarFredag främst till skolungdomarna i årskurs 9 och på gymnasiet. Men alla intresserade var välkomna att ta del av utställningen. Den ingår i European Researchers’ Night som firas samma dag varje år i över 250 städer i Europa.

Experiment – utställning på NobelMuseum

img_1834

Sida kräver tillbaka pengar från Forum Syd

Dar es Salaam
Det var i mars förra året som den svenska ambassaden i Dar es Salaam fick in ett tips från en visselblåsare om att det fanns brister i ekonomiska redovisningen. Foto/ Dar es Salaam 2016/Kenneth Leverbeck.

Osäker framtid för det afrikanska lejonet

IMG_1326
Tanzania 2016 / Kenneth Leverbeck

Kommer det afrikanska lejonet att gå samma väg som tigern? Arten tappar mark för varje år, och är nu utrotad i 18 av 41 länder belägna söder om Sahara.

Dess framtid hänger allt mer på Tanzania där hälften av alla världens lejon lever. Det framgår av de inventeringar som har gjorts i olika afrikanska länder de senaste åren.

Sverigebilden i Kina

IMG_0202
Xian 2015/Foto/Kenneth Leverbeck

Studien om Sverigebilden i Kina, från Svenska institutet, visar att en stor andel, 40 procent, av unga kineser i städer har vag eller ickeexisterande kunskap om Sverige, medan 8 procent har detaljerad kunskap om det svenska samhället och svensk kultur. De befintliga bilderna av Sverige kretsar främst kring ett land med hög livskvalitet och ett progressivt välfärdssystem.

Forskare automatiserar origami för vaccinutveckling

Origami DNA MED
Pressbild/MIT

Nu  har  forskare vid MIT utvecklat en algoritm som gör det möjligt att automatiskt bygga in DNA-strängar i olika ori­gamistrukturer­. Tekniken kan få stor potential inom vaccinforsk­ning. Det här re­dovisades nyligen i tidskriften Science.

Nytt ljus över klimatets dimmiga förflutna

Minolta digitalkamera
Foto/Cairns/Kenneth Leverbeck

Före industrialiseringen kan klimatet ha varit molnigare än man tidigare trott. Det visar studier gjorda av fors­kare  från Stockholms universitet, tillsammans med kolleger från Europa och USA, i två ar­tik­lar som publicerats i Nature.

Självkörande lastbil med djurbeteende

Forskare på Chalmers tekniska högskola låter sig inspireras av evolutionens biologiska motsvarigheter i utvecklingen av en förarlös lastbil. Forskarlaget har valt att se det självkörande fordonet som en helt nytt typ av fordon. Ett for­don som mer reagerar som en biologisk varelse, som ett djur, än ett tekniskt system.

Så kan klimatet förändras i Arktis och södra Asien

Ett klimatscenario är en beskrivning av en tänkbar utveckling av klimatet i framtiden i meteoro­lo­giska termer. Nu presenterar SMHI klimatscenarier för Arktis och södra Asien. De är gjorda inom ramen för Cordex, som ska ge högupplösta scenarier för alla jordens landområden.

Nya läkemedel mot nervgaser i sikte

En ny studie beskriver i detalj hur ett läkemedel mot sarin fungerar. Bakom studien, som publiceras i Procee­dings of the National Academy of Sciences(PNAS), står forskare från FOI, Umeå univer­si­tet och Tyskland. Sarin är en lättflyktig nervgas. Akut sarinförgiftning orsakar bland annat synrubbningar, kräkningar, andnöd och slutligen döden.

Grafenbaserad film lämpad för att kyla elektronik

Svårigheter med att leda bort värme från olika typer av elektronik och optoelektronik har bromsat utvecklingen av nya system inom dessa områden.

För att åtgärda detta problem har forskare vid Chal­mers tekniska högskola utvecklat en teknik som kyler elektronik med hjälp av film upp­byggd av grafen.

DNA-revolution kommer att förändra våra liv

År 2000 kunde USA:s president Bill Clinton i ett berömt tal berätta att den mänskliga arvsmassan var kartlagd. Sedan dess har utvecklingen gått i rasande takt – inte bara människan utan även djur, natur, virus och mikroorganismer är kartlagda.

Snålare lastbilar med tillvaratagen spillvärme

KTH-forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre bränsle. Som en effekt av tekniken blir det också mindre utsläpp av växthusgaser, några ton koldioxid per lastbil och år.

Teknik kan ta jordbruket halva vägen till klimatmålen

Utsläppen av växthusgaser från svensk matkonsumtion måste minska kraftigt om vi ska uppnå EUs klimatmål. Detta visar en studie från Chalmers och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Ut­släppen från mat och jordbruk står för ungefär 25 procent av de totala växthusgasutsläppen, och för att nå klimatmålen måste dessa minska med omkring tre fjärdedelar till år 2050.

Snabbare parallelldatorer med nanoteknikens hjälp

Forskare från Lunds universitet har med hjälp av nanoteknik skapat en biologisk dator som kan lösa vissa matematiska problem mycket snabbare och mer energisnålt än vanliga elektriska datorer. Re­sul­taten från forskningen kommer att publiceras i Procee­dings of the Nati­o­nal Academy of Sciences.

Förändrade villkor i Zambias kopparbälte

I Zambias kopparbälte växer städer fram där mineraler utvinns. Men vem planerar dem och hur försörjer folk sig när gruvorna inte längre är lönsamma och måste friställa arbetare? Forskaren Patience Mususa har studerat utvecklingen.

Tekniska framsteg, framtida hot och statistiska analyser

Här drakarI sin bok Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford Univer­sity Press, 2016) argumenterar forskaren Olle Häggström för att vi bör agera med en helt annan grad av fram­synt­het än vad som sker idag.

Författaren menar att radikala tekniker inom t.ex. bio-, nano- och IT-området kan ge en enorm po­tential till ekono­misk vinning och bättre villkor för mänskligheten men att teknikutvecklingen ock­så kan föra med sig stora faror; till och med risk för mänsklighetens un­dergång.

Svensk geolog upptäcker nytt mineral i Afrika

Ett nytt mineral har upptäckts av en svensk geolog vid Sveriges geologiska under­sök­ning (SGU) i en mi­neralrik gruva i Namibia.

Mineralet har fått namnet ”grootfonteinit” efter den region i Namibia där upptäckten gjordes.  Geo­lo­gen heter Erik Jonsson, statsgeolog SGU, och adjungerad professor vid Uppsala uni­ver­sitet.

LFV nominerad till pris för fjärrstyrda torn

Foto LFV pressbild
Pressbild LFV

Saab och LFV(Luftfartsverket) är nominerade till Aviations Week’s 2016 Laureate Award för det operativa genomförandet av världens första fjärrstyrda flygtrafikledningstorn. Nomineringen är inom kategorin ”Commercial Aviation” och priset delas ut i Washington den tredje mars 2016.

Kommunikologi och pseudovetenskap

Pseudovetenskap är inget nytt fenomen. Den har funnits i alla tider i olika skepnader.  Senast i raden tycks vara kom­mu­ni­kologi, ett kurskoncept för ledar­skapsutveckling.

Vetenskapsradion har studerat fenomenet och intervjuat deltagare. Många är kritiska och menar att innehållet i kurserna är oseriöst.

Nordkorea gjorde nytt kärnvapenprov

FOI har på grundval av seismiska data bedömt att Nordkorea genomförde ett nytt kärnvapen­prov den 6 januari. Det fjärde i ordningen sedan 2006.

Nordkorea fortsätter att utveckla sitt kärnvapenprogram i strid med flera FN-resolutioner som för­bjuder landet att både utveckla kärnladdningar, stridsspetsar och vapenbärare, särskilt missiler.

Shanghai – åter Kinas finansiella centrum

IMG_0590 (2)
Foto/Kenneth Leverbeck

När aktiekurserna rör sig på börsen i Shanghai, sjunker eller stiger, då reagerar i stort sett alla fi­nan­siella marknader runt om i världen.

Den koloniala arkitekturen längs The Bund påminner om att Shanghai även tidigare var ett le­dande finansiellt centrum i Asien. Då var det engelsmän, fransmän och ryssar som etablerade sig här.

Rationalitet bättre än intelligens för att fatta bra beslut

IMG_2906

Intelligens är bra när vi vill ta del av och förstå information, men den är inte lika bra om vi vill få en sann uppfattning om verkligheten. Då är rationalitet bättre. Den kan dessut­om övas upp.

Svenska alger till biobränslen men även som föda

Seafarm är ett forskningsprojekt med storskalig odling av alger på västkusten. Algerna ska an­vändas för utveckling av biobränslen och nya material men även till föda. Projektet startade 2014 och är ett samar­bete mellan KTH, Göteborgs universitet och Chal­mers tek­nis­ka högskola.

Forskare skapar elektroniska växter

Äppelträd Helsingforsgatan 25 (2)

Med halvledande polymerer kan såväl analoga som digitala elektroniska kretsar skapas inne i le­vande blommor, buskar och träd. Det visar forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Lin­köpings universitet.

Hålet växer snabbare än galaxen

Svart hole.Foto NASA
Foto / NASA

I juli 2015 tillkännagav forskare upptäckten av ett svart hål som växer mycket snabbare än dess värdgalax. Upptäckten ifrågasätter tidigare antaganden om utvecklingen av galaxer. Det svarta hålet avslöjades med hjälp av rymdteleskopet Hubble (Digital Sky Survey Sloan, ESA:s XMM-Newton och NASA:s Chandra.)

Är demokrati bortom nationalstaten möjlig?

Frågan ställdes av forskare vid Lunds och Stock­holms uni­versitet i det statsvetenskapliga forsk­nings­programmet Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrfor­mer. Slutrapporten presenterades i septem­ber.

Särskilda högnivåmötet den ekonomiska och sociala råd med Världsbanken, Internationella valutafonden, Världsorganisationen och FN: s konferens om handel och utveckling Anmärkningar av generalsekreteraren
Att utveckla demokratin världen över är en viktig utgångspunkt för FNs arbete. Här talar FNs general­sekre­te­rare Ban Ki-Moon inför organisationens ekonomiska och sociala råd(ECOSOC). Genom Global Compact har FN ingått partnerskap med tu­sen­tals företag. Foto/FN

Öppning för registerbaserad forskning

Det förslag som för närvarande diskuteras av EU:s ministerråd, Europaparlamentet och EU-kom­mis­sionen innehåller öppningar för den registerbaserade forskningen. Detta enligt en analys från advokaterna Charlotte Nörklit och Camilla Appelgren på Calissendorff Swarting.

Forskarfredag på Medborgarplatsen

IMG_0666

Bilder från 2015 års Forskarfredag. Evenemanget samlade mängder av ungdomar från Stockholms skolor i Medborgarhuset. De var allt från gymnasister till grund- och förskolebarn.

I uställningslokalerna fick vetgiriga ungdomar möta forskare och  lärare som svarade på frågor om aktuell forskning och utbildning inom främst naturvetenskap, teknik och medicin.

Shanghai 2015

Xi’an var under lång tid Kinas huvudstad

Xián miljonstad i centrala Kina
Xián är idag en kinesisk mångmiljonstad med en flertusenårig historia. Det var hit handelsmännen från Europa kom längs Sidenvägen.

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Peking 2015
Kinesiska och ryska intressen tävlar i Centralasien, en region som Ryssland anser vara en del av dess intressesfär. Ryssland ser med oro på ett allt starkare ekonomiskt Kina. Beijing 2015. Foto/ Kenneth Leverbeck.

Att mäta framgång i tillväxt är förödande för klimatet

Kgl Musikhögskolan byggprojekt Sthlm

Det är ingen bra idé att exportera den svenska välfärdsmodellen. Åtminstone inte som recept för att uppnå ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Det menar professor Max Koch, som leder en forskargrupp som kopplar samman klimatkrisen med välfärden.

EU-förslag till gränslös energiunion diskuterades

Elledningar
-Titta på snedvridningen av energimarkna­den. Regionalt samarbete behövs också. Avregle­ringen av energimark­na­den kommer att ta tid, konstaterade Katarina Areskoug, chef för EU-kontoret i Sverige.

EU:s framtida energipolitik diskuterades på ett seminarium i Europahuset, Stockholm i mitten av ap­ril. Det hölls på ini­tiativ av Peter Eriksson (MP), EU-­parla­men­ta­riker.

-Energifrågorna är stora inom EU och det finns planer på en framtida energipolitik. Men ännu görs det inte så mycket konkret. Energifrågan be­höver föras ut till folket och diskuteras, sa han.

Behovet av satellitsystem har ökat i Arktis

Arktis har undersökts ur ett säkerhetspolitiskt och rymd­teknologiskt perspektiv i en tvärveten­skap­lig studie vid Totalförsvarets forskningsinstitut(FOI).

Ett nytt Arktis håller på att växa fram. Aktiviteterna i området intensifieras, med ökad sjöfart, ener­gi- och mineralutvinning och den utökade militära närvaron.

USA störst producent av vetenskapliga publikationer

ossSå länge som internationell publiceringsstatistik tagits fram systematiskt har USA varit världens största producent av vetenskapliga tidskriftspublikationer.

Mätt i antal publikationer i Thomson Reuters databas Web of Science passerade Kina Storbritannien och Japan under 2006. Kina är sedan dess världens näst största producent av vetenskapliga publikationer.

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vat­tenavvisande kläder är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har under­tecknat skrivelsen ”Madrid Statement”.

En ökad instabilitet i Mellanöstern och Nordafrika

Forskare från FOI har analyserat det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern och Nordafrika samt de utmaningar som regionen står inför de närmsta 5–10 åren. Regionen går sannolikt mot en ökad in­sta­bilitet; en utveckling som kommer att få allt tydligare konsekvenser även för Europa.

Forskare med drastiska lösningar på klimatfrågan

Föreläsare var professor Julian Savulescu forskare från Universi­ty of Oxford, inbjuden av Institutet för fram­tidsstudier. Han talade om att använda droger för att förbättra mänskligt beteende för att lösa det 21:a århundra­dets stora problem.

Kycklingdiet istället för biff bättre för klimatet

Nötkött på matbordet är en av de stora klimatbovarna. Men man måste inte bli vegan för att klara miljömålen. En kost som innehåller proteiner från fågel, är ett smart och billigt sätt att minska vår klimatpåverkan.

Shintoismen lever i Japan

Över hälften av Japans befolkning praktiserar än idag shinto, då ofta tillsammans med zen­bud­dismen. Shinto eller på svenska shintoism är en inhemsk japansk religion. Shinto betyder ”gudarnas väg”. Det japanska to är samma ord som det kinesiska tao eller dao i tao­is­men.

Om design på Kulturhuset

IMG_3527

Några bildreflektioner från Nationalmuseums designutställning på Kulturhuset i Stockholm – Subjektiviteter ut­vald design.

Rysk syn på krigföring med informationsteknologi

I den ryska synen på modern krigföring väger informationskrigföring tungt. Det moderna, allt di­gi­talare medielandskapet och den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikations­tek­nologierna har skapat en ny spelplan.

Snart laddas elbilen via elektrisk asfalt

Dagens elbilar kan köra begränsade sträckor utan att behöva laddas, i snitt cirka 17 mil. Det har gi­vit upphov till begrepp som räckviddsångest och kan utgöra en käpp i hjulet för elbilarnas fram­fart.

Svenska rymdäventyr”

Sverige är ett rymdland att räkna med. Svenska ingenjörer och forskare ligger i framkant inom många delar av rymdverksamheten. I boken ”Svenska rymdäventyr – många fler än du anar” kan man läsa om dem och deras bedrifter.

En förarlös bil kan ersätta 14 personbilar

Privatfordon i stadsmiljö

De 136 000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 själv­körande bilar. Med hjälp av simuleringar har forskare visat hur förarlösa fordon kan ersätta per­sonbilar – en förar­lös bil istället för 14 vanliga fordon.

FOI ska sätta stopp för hemmagjorda bomber

Självmordsbombaren i Stockholm, Anders Bering Breiviks bomb i Oslo och bombdåden vid Boston Marathon i samtliga fall användes hemmagjorda bomber. De blir allt vanligare i terrorattentat.

Sverige, världens mest extrema land

Det globala forskarnätverket World Values Survey har sedan 1980-talet undersökt människors vär­de­ringar i sex omgångar genom intervjustudier i totalt 100 länder. Den senaste mätningen avslutades 2014 och resultatet har bland annat redovisats i en kul­turkarta där Sverige utmärker sig som extrem.

Universiteten präglas av specialisering som ris­ke­rar att slå över i isolationism

Samspel mellan biologi och kultur är centralt för den vetenskapliga kunskapen om människan och bör genomsyra såväl biologiska som samhällsvetenskapliga utbildningar. Det skriver forskarna Jonas Olofs­son och Johan Örestig i sin bok.

Det var hit de kom från hela Europa

IMG_3037
Auschwitz. Foto / Kenneth Leverbeck

Det var 70 år sedan som koncentrationslägret i Auschwitz i Polen stängdes. Det här var nazisternas största förintelseläger. Hit kom män, kvinnor och barn från hela Europa, främst judar, som gjorde sin sista resa. 

Fortsatt intresse för olja och gas i Arktis

Frågan om framtiden för Arktis diskuterades nyligen på Arctic Frontiers årliga möte i Tromsö. Här träffas politiker, fors­ka­re och näringsliv. Isavsmältningen i Arktis går olika snabbt i olika delar av regionen och även bedömningar av risker och lön­sam­het skiljer sig mellan de olika aktörerna.

Brist på insyn i bistånd till internationella organisationer

Under 2013 gick 12 miljarder kronor av Sveriges bistånd till internationella organisationer.
Under 2013 gick 12 miljarder kronor av Sveriges bistånd till internationella organisationer. Foto/Kenneth Leverbeck

En granskning från Riksrevisionen visar att UD:s hantering av biståndet inte är öppen och trans­parent. Det går inte att bedöma om biståndspengarna går till organisationer som är effektiva och uppnår bra resultat.

Nya rön om mobiltelefoni tyder inte på hälsorisker

IT-dag SICS 2Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa dator­nät­verk. Det framgår av en forskningssammanställning över 2014 som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskap­liga råd har gjort.

Omtalad forskningsanläggning kan läggas på is

Planerat ESS-projekt i Lund
Den planerade forskningsanläggningen ESS i Lund. Bild/ESS

Det i särklass största forsknings- och infrastrukturprojektet som har planerats i Sverige, European Spalla­tion Sour­ce (ESS-projektet) i Lund riskerar att läggas på is. Ett flertal av de deltagande länderna har fortfarande inte skrivit under några bindande avtal om fi­nan­sie­ringen av bygget av den omtalade an­lägg­ningen.

Idé om globalt klimatavtal utan FN är naiv

Thomas Sterner Göteborgs universitet Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, varnar i en artikel i Nature Climate Change för en amerikansk idé om att ett globalt klimatavtal ska vä­xa fram automatiskt om olika länders handel med utsläppsrätter länkas ihop.

Klartecken för jätteteleskopet E-ELT

Det europeiska teleskopet European Extremely Large Telescope, E-ELT blir verklighet. ESO – det vill säga Styrelsen för det europeiska sydobservatoriet godkände konstruktionen vid ett möte i början av december.

Mer bromerade flamskyddsmedel i barn än i deras mammor

Små barn utsätts för mer bromerade flamskyddsmedel (BFR) i hemmet än sina mammor. Två till tre gånger högre halter av bromerade flam­skydds­medel upptäcktes i småbarn jämfört med mammorna. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

Nobelpristagare väljs bland hundratals kandidater

NobelprisetÅrligen nomineras hundratals kandidater till Nobelpriset för insatser inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Urvalsprocessen är långdragen och hemlig.   De nominerades namn är inte offentliga och de är inte medvetna om att de är aktuella för pri­set. Alla no­mineringsprotokoll förseglas i 50 år från tilldelningen av priset.

Rymdskrot är ett växande miljöhot

WAS Skylab
Idag omsluts jorden av cirka 3700 satelliter. Varav endast 1100 är aktiva. Resten utgör en bråkdel av det rymdskrot som rör sig i hög hastighet i jordens omloppsbana.

Hjärnans hälsa kan påverkas av moderns bakterieflora

Att bakterier i tarmen påverkar hjärnans utveckling och funktion vet vi sedan tidigare. Nu har forskare från, bland annat KTH, även upptäckt att hjärnan hos mössungar påverkas av mödrarnas bak­terieflora.

Nu ska svensk forskning bli mer känd utomlands

DSC_1377
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Foto Kenneth Leverbeck

Det är målet med det tvååriga forskarprojektet Swedish Academic Collaboration Forum. Sex svenska uni­versitet deltar i projektet som vänder sig till fem länder i Asien och Sydamerika. Den 24 november var pro­jektets officiella start.

Svenska forskare övar kärnvapenanalyser i Jordanien

Jordanien Foto CTBTO
Forskarna kommer att flyga he­likoptrar med detektorer, mäta med bärbara seismometrar för att kolla efterskalv, samla in jord­pro­ver, luftprover och borra efter gasprover för att leta efter radio­ak­tiva ämnen. Foto/CTBTO

De fann den saknade pusselbiten i klimatmodellen

Långvågig strålning och klimatutveckling globalt 2011. Foto NASA
Den långvågiga strålningen och upplagringen av energi påverkar klimatutvecklingen globalt. Foto NASA 2011

Den etablerade förklaringen hos gemene man att den globala uppvärmningen beror på växthus­ef­fek­ten ger bara halva san­ning­en. Både lång- och kortvågig strålning påverkar utvecklingen, skriver forskare på MIT i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Den varmaste 30-årsperioden under 1400 år

Presskonferens vid lanseringen av IPCC: s sammanfattande rapporten
FNs klimatpanel IPCC presenterade Fifth Assessment Synthesis Report i november 2014. Foto FNs bildarkiv

Under de senaste tre decennierna har jordytan successivt blivit varmare – mer än un­der något av de föregående årtiondena sedan 1850, enligt FNs klimatrapport 2014. 1983 till 2012 har troligen varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1400 åren på norra halv­klotet. 

Värmetålig jäst kan ge mer klimatsmart etanol

Med en enkel mutation kan man få jäst att växa vid högre temperatur än normalt. Det visar forskare vid Chalmers i en artikel som publiceras i tidskriften Science. Resultaten kan effektivisera tillverk­ningen av etanol till fordonsbränsle, och öka möjligheterna att använda restavfall som råvara.

Svensk forskningssatellit ska studera vågor i atmosfären

Mats svenskt rymdprojekt Källa Rymdstyrelsen
Satelliten kommer att skickas upp 2017 och ska un­dersöka vågor i atmosfären. Bild/Rymdstyrelsen

Svenskt världsrekord i dataöverföring presenteras i USA

Världsrekord i dataöverföringFärre sladdar, mindre antenner och snabbare videoöverföring. Det kan bli resultatet av en ny sorts mikrovågskretsar som har designats på Chalmers. Forskargruppen bakom utvecklingen av dessa kretsar har ett upp­märksammat världsrekord. Resultaten presenteras på en amerikansk konferens i dagarna.

360-graders synfält ska avvärja trafikolyckor

Testbanan Astazero

KTH-forskare utvecklar gröna lysdioder

När det annonserades att årets Nobelpris i fysik går till uppfinnarna av den blå ljusdioden så hurrades det extra i labbet på KTH hos Saulius Marcinkevicius, professor i optik. Där pågår nämligen ett samarbete med en av pristagarna, Shuji Nakamura, för att vidareutveckla de belönade dio­derna. 

De får Nobelpriset för upptäckt av hjärnans ”GPS”

Nobelpris i medicin 2014

Årets Nobelpristagare i medicin/fysiologi är John O´Keefe och makarna May-Britt och Edvard I. Moser. De belönas för sina upptäckter om hur hjärnan skapar en karta av rummet som omger oss och gör det möjligt för oss att hitta vägen i en komplicerad omgivning.

Från totalförbud till globali­serad, öppen och oskyddad spelmarknad

Statligt ansvar är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Hur ytt­rar sig detta i praktiken och vad får det för implikationer? I boken ana­lyseras hur den svens­ka spel­marknaden har orga­niserats sedan 1980-talet. Boken beskriver den svenska spelregleringens utveckling – från totalförbud till en globali­serad, i prak­tiken öppen och oskyddad marknad.

Redaktionell kommentar –

En strid mellan integritet och offentlighetsprincip

En ny dataskyddslag har röstats igenom i EU-parlamentet. Syftet med förslaget är att stärka inte­gri­teten för människor i EU. Men det har fastnat i ministerrådet. Både forskare och företag är starkt emot den nya lagen.

Shintoismen lever i Japan

IMG_2615 (2)

Kejsarsnitt kan orsaka epigenetiska förändringar

En studie från Karolinska Institutet ger stöd för att förlossningssättet kan ge ett avtryck i arvs­mas­san i det nyfödda barnets stamceller. Upptäckten kan vara viktig för att förstå varför personer som är födda med kejsarsnitt statistiskt sett har en ökad risk för immunologiska sjukdomar.

Trafikbuller näst största miljöproblemet i EU

Enligt WHO är buller det som påverkar hälsan mest efter luftföroreningar. Men lagstiftningen kring buller är otillräcklig. Rapport visar hur bull­rets negativa hälsoeffekter skulle kunna minska. Många lösningar passar bäst i täta städer.

Män styr städers utformning

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga ex­empel på det visar en avhandling från KTH.

Celldödsproteiner som motverkar åldrande

celldödsproteiner
Celldödsproteiner visar sig också skydda mot åldrande. Bild/Göteborgs universitet

Oväntat ursprung för viktig del av nervsystemet

En del av nervsystemet, det parasympatiska, bildas på ett annat sätt än vad forskare tidigare trott, en­ligt en ny studie från Karolinska Institutet.

Barn på bondgård har mer sällan allergi 

Barn som bor på bondgård med mjölkproduktion har bara en tiondel så stor risk att utveckla allergi jämfört med landsortsbarn som inte bor på mjölkgård. Gravida kvinnor borde ut på bondgårdar och peppa upp sitt barns immunsystem, säger forskare vid Sahlgrenska akademin.

Bättre vattenrening sparar tid och pengar

Hälften av allt vatten som går in i reningsverken skulle egentligen inte behöva renas. Samtidigt släpps orenat vatten ut i vattendragen när ledningsnäten överbelastas.

I antropocen har människan en central miljöroll


Kyoto 2013
I ett geologiskt perspektiv har jorden befunnit sig i holocen. Nu är vi på väg in i an­tro­po­cen när människan har en allt mer central roll i den globala utvecklingen. Olikt tidigare geologiska perioder på Jorden kan långsiktiga förändringar inte längre för­klaras utifrån fysiken, kemin eller ens biologin.

Hemligheten bakom Googles framgångar

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbt för­änderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft möjlighet att på plats studera företagets kultur. I boken ”Googlemodellen – företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

 Korruption är ett stort hinder mot utveckling internationellt

Korruption hindrar social utveckling och bekämpning av fattigdom. Korruption un­dermi­ne­rar de­mokratin, bromsar investeringar och ekonomisk tillväxt. Det var några slutsatser från Charlotte Petri Gornitzka, gd på Sida, under en konferens om korruption och samarbete med utvecklingsländer, organiserad av Sida och Transpa­ren­cy In­ter­na­tional Sweden.

Televisionens framtid – stor utmaning för public service

 


Streaming av teve och film
Framtidens television innebär stora föränd­ringar, både i produktio­n och distribution men också när det gäller konsumtion av program. Streaming tekniken ses både som ett hot och en möjlighet. D
et framgick av  Public Service 3.0, en internationell konferens på Film­huset, arrangerad av Stock­holms universitet och Köpenhamns universitet. 

Klimatforskning behöver mer av integration

Det mellanstatliga politiska samarbetet inom klimatområdet har hamnat i en låsning. Klimat­forsk­ningen behöver blir mer integrerad, med fler samhällsvetare och humanister som deltar. Det var några centrala slutsatser från klimatseminariet Mind the Gap, under Världsvetenskapsdagen 2013, som arrangerades av Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet.

Livet i Anderna

Vassöarna är gjorda av torkad vass (totora) överst och med flera meter tjocka skikt av rottrådar från vass under.
Vassöarna på Titicacasjön är gjorda av torkad vass (totora) överst och med flera meter tjocka skikt av rottrådar från vass under.

De bor på 3800 meters höjd i Peru, på en av de många konstgjorda öarna av vass som finns i Titicacasjön. Syd­ame­ri­kas största sjö. De traditionellt klädda kvinnorna väver och skapar bilder av livet i Anderna med sina färggranna textilier.

68 år sedan bomben föll


Hiroshima 6 aug 2013
Det är kväll den 6 augusti 2013 i Hiroshima och den årliga ceremonin i Fredsminnesparken. Det är 68 år sedan som USA fällde sin atombomb över staden.
Hiroshimas invånare och andra besökare passerar förbi ruinerna av den byggnad som står kvar som minnesmärke  över vad som hände där den 6 augusti 1945.

Krångel för enskilda som vill producera el 

IMG_2882 Regeringens aviserade förslag 2014 till nya regler för nettodebitering av el debatterades under Sweden Green Building Conference ekobygg i Kista i september. Representanter för energibolag, näringsdepartement och även små elbolag var inbjudna att debattera.

Det brister inom jordbruksforskningen

FoU inom svenskt jordbruk är förhållandevis liten vid internationell jämförelse. Dessutom är samordning, liksom effektivitet och kreativiteten inte tillräcklig.  EUs restriktiva hållning mot GMO-grödor innebär problem för utvecklingen av svenskt jordbruk.

Politiker tror inte att väljare är intresserade av forskning

Feltolkad folkopinionDet framgår av publikationen Feltolkad folkopinion – en undersökning om politikernas förhållande till forskningspolitiken. Politikernas intresse för forskningsfrågor har minskat. Slutsatserna bygger på en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Forskarfredag på Medborgarplatsen i september

Många skolungdomar besökte Medborgarplatsen i Stockholm i slutet av september. De fick träffa forskare och se experiment och utställningar om forskning på cancervaccin, FN:s kli­matpanel, nanoteknik och mycket annat.

Biolog som vill sätta pris på naturen

Det handlar om den amerikanska biologen och miljöforskaren Gretchen Daily. I september 2013 deltog hon i Sweden Green Building Conference i Kista.  Hon är känd för att driva tesen att naturens tjänster inte ska betraktas som gratis.

Etiska regler hotar svensk registerforskning

På senare år har det skapats stora nätverk inom registerforskning. Bakgrunden är att dessa register innehåller unika data som kan ge människor bättra hälsa och välfärd. Nya etiska re­gler i EU och den svenska datainspektionens hållning kan hota den här typen av forskning.

Stora skillnader mellan forskare och entreprenörer

Forskningen och forskarnas villkor har förändrats oerhört under senare decennier. Den en­samme forskaren i sitt elfenbenstorn är allt mera sällsynt. Inte minst inom medicin, naturve­tenskap och teknik. Framgångsrika entreprenörer är en sällsynt sort i den akademiska forskarmiljön. Grogrunden tycks inte vara den bästa.

Sverige på efterkälken inom genombrottsforskning

Svensk forskning har haft en svag utveckling inom genombrottsforskning under de senaste 20 åren jämfört med mera framgångsrika länder  i Europa.  Det framgår av rapporten ”Foste­ring Breakthrough Research: A Comparative study” från KVA , som diskuterades på Uppsala universitet.

En salig blandning av högt och lågt

Chalmersprofessorn Lars Öhrströms har precis kommit ut med sin bok ”The Last Alchemist in Paris & other curious tales from chemistry” (Oxford University Press). Han beskriver boken som en salig blandning av högt och lågt.

Elfordon tillväxtområde för batterimarknad

Utvecklingen av batteritekniken och batterimarknaden har skett i språng i samspel med olika produkter. Samma dynamik har gjort att batterier återigen har blivit ett tillväxtom­råde i och med utvecklingen av elfordon.

Rysk politik och internet

Det ryska parlamentsvalet 2011 och presidentvalet 2012 utlöste vågor av protester. Under dessa hän­delser användes Internet flitigt i politiska syften:  information och uppmaningar spreds, demon­stra­nter samlades och protester dokumenterades på nätet, inte minst i skyddssyfte. 

Om forskning och behov av samarbete

En bok om forskning och om behovet av samarbete, från RISE Research Institutes of Swe­den Hol­ding, ett organ för svenska industriforskningsinstitut. Den här boken ges ut i en tid när alla talar om innovation.

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning