Attribution viktigt försvarsbegrepp

Attribution handlar o m att koppla påståenden, handlingar och händelser till specifika stater, organisationer eller individer. Attribution kan vara både teknisk och politisk.

Offentlig attribution kan i vissa fall vara nödvändig för att mobilisera nationella eller internationella resurser för att möta ett hybridangrepp.

Eftersom hybridangrepp kan vara utformade för att undvika detektion, kan det vara svårt att uppnå tillräcklig kunskap om särskilda fall som möjliggör tillförlitlig attribution.

Attribution har visat sig vara särskilt svårt vid exempelvis cyberangrepp och digital påverkan. Samtidigt attribuerar både sociala mediebolag och grupper av undersökande journalister framgångsrikt olika typer av hybridangrepp.

Det kan i vissa fall också finnas en risk för falsk eller felaktig attribution, vilket riskerar att undergräva förtroendet för en stat och gör det svårare att motverka hybridhot.

Samtidigt visar, exempelvis Skripal-fallet, på att framgångsrik attribution kan skapa nationell och internationell enighet.

Attribution kan även bidra till att bygga ökad motståndskraft genom att öka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänhet.

Källa: FOI-rapport ”Strategisk verktygslåda mot hybridhot”