Hiroshima 68 år sedan atombomben föll

Det är kväll den 6 augusti 2013 i Hiroshima och platsen för den årliga ceremonin i Fredsminnesparken. Det är 68 år sedan som USA fällde sin atombomb över staden.

Hiroshima 6 aug 2013
Människor samlas nedanför domen, The Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall. Den står där som en symbol för hopp om världsfred och total kärnvapennedrustning och en påmin­nelse om förstörelsekraften hos kärnvapnen.

Hiroshimas invånare och andra besökare passerar förbi ruinerna av den byggnad som står kvar som minnesmärke  över vad som hände där den 6 augusti 1945.

På små lappar som de lämnar kvar vid domen uttrycker många sina tankar och förhoppningar om en värld i fred och utan kärnvapen.

Tidigare talade Japans premiärminister Shinzo Abe inför cirka 50 000 åhörare. Han lovade  att öka hjälpen till de överlevande som fortfarande är drabbade av strålningens effekter.

Han sa att Japan kommer att hålla fast vid sina tre principer mot kärnvapen – nämligen att inte pro­ducera, inneha eller tillåta införsel av kärnvapen på japanskt territorium.

-Vi japaner är det enda folk som har upplevt fasorna med kärnvapen i krig. Vi har ett ansvar att inte misslyckas med att skapa en värld utan kärnvapen, sa Shinzo Abe.

Det var morgonen den 6 augusti 1945 som USA fällde atombomben ”LittleBoy” över den japan­ska industristaden.

Bomben släpptes från 10 000 meters höjd och detonerade 600 meter över marken. Vid explosionen frigjordes uran och plutonium.

Sprängkraften motsvarade 15–16 kiloton trotyl. Samtidigt spreds vågor av gamma- och neutronstrå­lar och annan strålning som skulle komma att skada människor i decennier.

Många av dem som inte dog direkt vid explosionen brändes till döds fastklämda under rasmassorna efter tryckvågen.

I december samma år när de akuta effekterna av strålningen hade klingat av hade 140 000 invånare i Hiroshima dött på grund av bomben.

Många skolungdomar i Hiroshima är i parken för att delta i den årliga minnesstunden för den dagen då befolkningen i staden drabbades av den amerikanska atombomben.

Numera finns det omkring 25 000 kärnvapenladdningar utplacerade runt om i världen. 24 000 av dem finns i  Ryssland och USA, resterande 1000 i de övriga kärnvapenländerna.

De moderna kärnvapnen uppges ha en sprängkraft som är ungefär tio gånger större än de atom­bom­ber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki.

Totalt räknar man med att 44 av världens länder  har potential att skaffa kärnvapen genom att de har civil kärnkraft.

Japan har idag ett femtiotal kärnkraftverk men endast två av dem är numera i drift efter reaktorhave­rierna i Fukushima.

Landet har trots sin deklarerade pacifism en av världens största militärbudgetar. Den uppgår till när­mare 300 miljarder kronor per år.

Efter den provsprängning av kärnvapen som Nordkorea genomförde i oktober 2006 har behovet av kärnvapen blivit ett allt mer omdebatterat ämne i Japan.

Kenneth Leverbeck

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning