Hon vill sätta pris på naturen

Det handlar om den amerikanska biologen och miljöforskaren Gretchen Daily. I september besökte hon Sweden Green Building Conference i Kista.

Gretchen Daily är forskare på Stanford University i Kalifornien. 2012 fick hon Volvo Environment Prize.

Hon har blivit känd för att driva tesen att naturens tjänster inte ska betraktas som gratis. Hon vill att samhället ska sätta ett pris på naturen; på djur, växter, luft och vatten.

Som exempel för att beskriva vad hon menar tog hon bisamhällenas betydelse för pollinering på åk­rarna och i slutänden för livsmedelsproduktionen.

-Vad skulle det kosta för jordbruket och även för konsumenterna om våra bin skulle minska i antal eller helt försvinna, sa Gretchen Daily.

cusco kenneth 066
Gretchen Daily är engagerad i en rad internationella projekt för ekologiska investeringar, bland an­nat vägprojekt i Peru.

Via Natural Capital Project medverkar Gretchen Daily i projekt i en rad länder. I Sydamerika hand­lar det om ekologiska investeringar i ett tjugotal städer i Anderna.

-Den stora frågan för samhället är var i naturen vi ska investera för att få bästa resultat, sa Gretchen Daily.

I USA är hon engagerad i projekt som rör investeringar för att skydda städer och kustområden vid stormar och skyfall.

Att sätt pris på naturen kan också handla om vattenförsörjning. Hon tog New York stads projekt för att klara sitt vattenbehov som exempel.

Den naturliga tillflödet av rent vatten från markområdena norr om staden hade minskat allt mer un­der fler år.

En undersökning visade att vattenproblemen främst berodde på att markägarna längs tillflödena ha­de ökat avverkningen av skog.

En ny reningsanläggning i New York skulle kosta mellan 6-8 miljarder dollar. Men den skulle ändå inte ge någon hållbar lösning.

-Våra studier visade att det vore bättre för staden att köpa marken och plantera ny skog. Det skulle bli både billigare och bättre än att bygga ett nytt reningsverk, sa Gretchen Daily.

Kenneth Leverbeck

oktober 2013

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning