Kina satsar på kärnkraftexport

Kina har 35 kärnkraftsreaktorer i drift, 20 under konstruktion, och ännu fler på väg att påbörjas. Ytterligare reaktorer planeras, inklusive några av världens mest avancerade, för att ge en fördubb­ling av kärnkraftskapacitet till minst 58 gigawatt från 2020-21, då upp till 150 GWe under 2030, och ännu mer till 2050. Bakgrunden till den ökade satsningen på kärnkraft i Kina är på grund av utsläppen av luft­föroreningar från koleldade kraftverk. Kinas politik är att skapa en sluten kärn­bränslecykel.
Kina har blivit i stort sett självförsörjande på reaktor design och konstruktion, samt andra aspekter av bränsle­cykeln- Där ingår att till fullo utnyttja västerländsk teknik och samtidigt anpassa och förbättra den. Kinas politik är att exportera hel kärnteknik inklusive de tunga komponenterna i reaktorerna.
Källa: World Nuclear Association