Elfordon tillväxtområde för batterimarknaden

IMG_2097Rapporten visar hur utvecklingen av batteriteknik och batterimarknaden skett i olika språng i samspel med produkter. Samma dynamik gör att batterier återigen har blivit ett tillväxtom­råde i och med utvecklingen av elfordon.

Författare: Örjan Larsson & Benjamin Ståhl – Blue Institute

Vad som driver investeringar i batteritillverkningskapacitet och forskning kring batteriteknik är för­väntningar på en snabbt växande marknad för el- och hybridbilar – På samma sätt som den utveck­lingen tidigare har drivits av konsumentelektronik.

Marknadsutvecklingen för batterier är starkt beroende av hur elbilsmarknaden utvecklas. I sin tur är det beroende av miljömål och offentligt stöd för elbilar.  I den nära framtiden är det framförallt liti­umbatterier som står för tillväxten, även om det förekommer en hel del aktivitet kring alternativa ma­terial och teknologier. Utvecklingen inriktas främst på sänkta kostnader, bättre pres­tanda (särskilt räckvidd) och säkerhet.

En annan viktig delmarknad omfattar industriella och kommersiella applikationer, som truckar och fordon för godstransport. Även om de också påverkas av miljömässiga hänsyn är kostnads­effekti­vitet en annan mycket viktig drivkraft. Genom att elmotorer är effektivare än förbränningsmotorer kan bränslekostnaderna sänkas väsentligt och göra eldrivna fordon konkurrenskraftiga. Inom flera områden är så redan fallet.

Förväntningarna på att de befintliga batterityperna kan förbättras är stora och mycket resurser läggs ner på att optimera materialen, komponenterna, styrningen, tillverknings- processerna och integra­tionen av batterier. Men även med högt ställda förväntningar och mycket resurser finns det applika­tioner som kräver bättre eller annorlunda energilagring. De mer radikala utvecklingsmöjligheterna finns främst i andra batterimaterial och det saknas inte idéer.

VINNOVA Analys (VA 2012:04)

 

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning