Zanzibar 2016 – ett örike i Indiska oceanen

Zanzibar är ett delvis självstyrande örike i union med Förenade republiken Tanzania. Zanzibar har inre självstyre med egen konstitution, parlament, regering och president.

Foto/Kenneth Leverbeck

Zanzibar eller tidigare Kryddöarna

På Zanzibar finns många fina stränder och en natur med ett rikt djur- och växtliv. Detta tillsammans med ”Stenstaden”, fiskeläger och alla kryddor har bidragit till turisternas intresse för landet.

Området som ligger utanför Tanzanias kust består av en arkipelag (Zanzibararkipelagen) belägen i Indiska oceanen som inkluderar öarna Zanzibar, Pemba och några småöar. Den totala arealen för Zanzibar och Pemba uppgår till 2460 km².

Ögruppen har en lång historia som handelsnation i Indiska oceanen. Kryddor blev under sultanen Said ibns styre successivt en allt viktigare ekonomisk inkomstkälla i regionen.

På Zanzibar är huvuddelen av befolkningen afrikaner som härstammar från fastlandet men där finns också araber och perser som har fört med sig arabiska och persiska traditioner.

Araber och Perser tillhörde ofta det forna Zanzibars överklass. De har traditionellt försörjt sig på handel och då inte minst slavhandel. Här fanns en av Afrikas största slavmarknader. Många slavar kom från det afrikanska fastlandet.

En kortvarig kolonisation av öarna skedde redan i början på 1500-talet. Omanier intog öarna under 1600-talet och på 1700-talet kontrollerade de hela området. Här bodde redan olika bantufolk som med tiden blev till ett folk, kallade shirazi. De stod för en stor del av både handeln och kulturen i Östafrika och i alla swahilitalande länder.

Said ibn Sultan tillträdde som sultan över Oman år 1806 och han flyttade hela sitt högkvarter till Zanzibar på 1830-talet. Öarna blev självständiga från Oman år 1860, fyra år efter att sultanen hade dött.

2012 uppmättes folkmängden på Zanzibar till 1 303 569 individer, 48 procent män och 52 procent kvinnor. De var till 97 procent muslimer, i första hand sunnimuslimer.

Öarna har ett utpräglat tropiskt klimat. Så det är varmt året runt där, temperaturskillnaden är liten mellan årstiderna. Regionen har två regnperioder, en lång mellan mars och maj och en kort mellan november och december.