Studenter tillverkade mjöl av ratade bananer

Merparten av den importerade frukten anländer till Helsingborgs hamn. Där slängs varje år mäng­der av söta, brunfläckiga bananer eftersom grossister vet att konsumenter ratar dem.

Nu har några civilingenjörsstudenter i livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola upptäckt att frukt, med skalet kvar, fungerar utmärkt att malas ner till ett mjöl.

Det här mjölet är lite sött och aromatiskt och kan ersätta vanligt vetemjöl i bakverk. Det är också glutenfritt, säger studenten Nathalie Knopp. 

Utöver inslag av mild banansmak smakar mjölet som en vanlig kladdkaka. Eftersom det är lite sött kan man också ha det som pulver, och strö över en frukt­sallad och andra des­ser­ter, föreslår studen­terna.

Studenterna har också labo­rerat med andra används­ningsområden. De har tillverkat en pasta av mjö­let. För att tillverka mjö­let har studenterna kokat, torkat och malt bananerna i nämnd ordning.

Källa: Lunds universitet

Sverige, världens mest extrema land

Det globala forskarnätverket World Values Survey har sedan 1980-talet undersökt människors vär­de­ringar i sex omgångar intervjustudier i totalt 100 länder.

Den senaste mätningen avslutades 2014 och resultatet har bland annat redovisats i en kul­turkarta där Sverige utmärker sig som extrem. Vad innebär det egentligen?

Kartan redovisar några av de frågor som ställs i den omfattande enkät som används i studien, vilka vägts och omvandlats till två skalor.

En skala som mäter synen på livet från ren överlevnad till självförverkligande, och en skala som går från religiösa värderingar och respekt för auktoriteter till sekulära och rationella värderingar.

Sverige i världen Inst f framtidsstudier

Kulturkartan visar vilka länder som värderingsmässigt ligger nära varandra, oberoende av geogra­fin. På så sätt kan man se att Sverige och Japan ligger närmare varandra i vissa avseenden än Sve­rige och Schweiz.

Sverige hittar man i det högra krysset, där också Norge och Danmark ligger. Det är åt det här hållet de flesta länder har tenderat att röra sig sedan mätningarna började.

Det denna placering säger om svenskarna är bland annat att Gud inte har någon naturlig plats i vår vardag, att vi inte ifrågasätter homosexualitet och abort, och att vi litar på andra.

Källa: Institutet för Framtidsstudier