Sverige, världens mest extrema land

Det globala forskarnätverket World Values Survey har sedan 1980-talet undersökt människors vär­de­ringar i sex omgångar intervjustudier i totalt 100 länder.

Den senaste mätningen avslutades 2014 och resultatet har bland annat redovisats i en kul­turkarta där Sverige utmärker sig som extrem. Vad innebär det egentligen?

Kartan redovisar några av de frågor som ställs i den omfattande enkät som används i studien, vilka vägts och omvandlats till två skalor.

En skala som mäter synen på livet från ren överlevnad till självförverkligande, och en skala som går från religiösa värderingar och respekt för auktoriteter till sekulära och rationella värderingar.

Sverige i världen Inst f framtidsstudier

Kulturkartan visar vilka länder som värderingsmässigt ligger nära varandra, oberoende av geogra­fin. På så sätt kan man se att Sverige och Japan ligger närmare varandra i vissa avseenden än Sve­rige och Schweiz.

Sverige hittar man i det högra krysset, där också Norge och Danmark ligger. Det är åt det här hållet de flesta länder har tenderat att röra sig sedan mätningarna började.

Det denna placering säger om svenskarna är bland annat att Gud inte har någon naturlig plats i vår vardag, att vi inte ifrågasätter homosexualitet och abort, och att vi litar på andra.

Källa: Institutet för Framtidsstudier