Skanska vände på byggprocessen

2009 står byggsektorn inför stora utmaningar. Med ökad konkurrens,  liksom krav på effektivisering, färre fel och lägre kostnader.  Då testar Skanska en industrirobot som vänder upp och ned på byggprocessen. Industrialisering av produktionen kan ge en rad fördelar.

En rad demonstrationsprojekt för uthålligt byggande har genomförts i landet. Byggindustrin anlitar numera experter från flyg- och bilindustrin. Nyligen testade Skanska en industrirobot i byggproduk­tionen.

– Vi har vänt upp och ned på byggprocessen. Allt arbete sker på marken. Taket lyfts med hydraliska lyftanordningar som är placerade i torn runt om den blivande byggnaden, sa Mats Williamson, vd för Skanska Sverige, under Byggherredagen på Kgl Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 2009.

På så sätt kan ett våningsplan färdigställas direkt under taket. Byggroboten tar med sig de upp till 12 ton tunga byggelementen och monterar våningsplanet inifrån. Från marken lyfter byggroboten även in installationer, våtrumsmoduler och inredningsdelar i våningsplanet.

– När en våning är klar lyfts hela husstommen, så att nästa våning kan monteras och sammanfogas. Upp till 8 våningar kan byggas vilket innebär lyft på cirka 3 000 ton.

FORSKNING OCH UTVECKLING är viktiga för byggföretagens konkurrenskraft. Enligt Sonny Modig, Byggkommittén, nationell byggsamordnare, står Sverige inför tre stora utmaningar.

– Vi måste hitta sätt att skapa mer effektiv byggproduktion, minska mängden fel och  minska ande­len aktiviteter som inte tillför något extra värde till fastigheterna. Situationen är den att 1,3 miljoner bostäder behöver upprustas. Det behövs ett stort antal nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Det behövs också forskning om byggherrens roll, om livscykelekonomi och en utveckling av det industriella tänkandet i branschen.

– Vi behöver fokusera mer på behovsstyrning av FoU och se över stödet till byggsektorn, sa Sony Modig.

Christer Wannheden, Byggherreforum, hävdade att den svenska byggbranschen håller bra standard i jämförelse med många andra länder men att den kan bli bättre.

– Om forskningen är ”loket” så kan vi öka farten och köra 400 km i timmen istället för 220. Sture Blomgren, Formas, menade att förändringen inleddes redan när Berlinmuren föll. Då kom byggsek- torns EG-nätverk till, liksom SBUF och Formas.

– Sedan dess har konkurrensen ökat och kvalitetskraven likaså. Numera är många forskningsprojekt beroende av extern FoU-finansiering. Kraven på globalisering av verksamheten ökar.

EN NY TEKNISK plattform för utbildning till byggsektorn är på väg att skapas. 2005 tog Byggher­reforum initiativet till ”Energialliansen” med uppgift att granska vilka områden som behöver ut­vecklas.

– Vi har identifierat fem FoU-områden som ska stärka kompetensen hos byggherrar, ägare och för­valtare, sa Bengt Wånggren, Fastighetsägarna.

Barbro Engman, fokuserade, som representant för Hyresgästföreningen, på hyran. Hon menade att bruksvärde och kvalitetshyra är begrepp som borde användas mer. De tillämpas redan på vissa orter.

– Konsumenter ska inte behöva betala för dålig kvalitet. Det handlar om ett förtroendekapital för bran­schen och om vad konsumenterna vill betala för i förhållande till vad de får.

Kenneth Leverbeck

ursprungligen publicerad i  IVA-aktuellt 9-2009

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning