Krångel för enskilda som vill producera el

Regeringens aviserade förslag 2014 till nya regler för nettodebitering av el  debatterades under Sweden Green Building Conference i Kista i september.

Representanter för de stora energibolagen och även enskilda elproducenter var inbjudna  att  debattera förslaget.

Johan Ehrenberg, ordförande och vd för bolag inom elproduktion,  menade att Sverige borde satsa på elcertifikat även för vanliga solcellsägare.

-Vi ska använda den enklaste tekniken som finns och då gärna solceller. Det här kommer att bli jobbigt för elproducerande företag att acceptera men striden måste tas.

Johan Ehrenberg gillade inte regeringens kommande förslag för elmarknaden. Han menade att vi har fastnat i de små problemen och ser inte de stora möjligheterna.

-Samhällets stöd för att producera egen el  är för lågt i Sverige. Många mäniskor vill producera egen el. Men varför ska det vara så krångligt, undrade han.

Ännu så länge är egenproducenterna av el för få men om hundratusentals människor börjar producera egen  el då skulle politikerna reagera, menade Johan Ehrenberg.

IMG_2895Anders Richert, Svensk Energi, höll inte med Johan Ehrenberg i hans beskrivning av situationen på elmarknaden.

– Det är inte är olagligt att leverera el till nätet men det är kanske krångligt. Är det önskvärt att politikerna stärker elkonsumenterna inflytande på elmarknaden?

-Vår uppfattning är att det är bra att öka konsumenternas medvetenheten och delaktighet på elmarknaden, sa Anders Richert.

Han var dock negativ till det tyska stödsystemet för elproducenter. Men han ställde sig i princip bakom en utveckling av ett system för mikroproduktion av el i Sverige.

-Elcertifikat är ett bra system för att det är enkelt. Det handlar om att en gång per år redovisa sin elproduktion på ett papper och sedan skriver under detta, sa Anders Richert.

Han hoppades att det förslag om de nya reglerna för elmarknaden som regeringen väntas presentera 2014 ska stimulera utvecklingen i rätt riktning.

Daniel Johansson, näringsdepartementet, trodde inte på ett energisystem med kvittning av elproduktion. Sverige måste anpassa sig till EUs regelverk.

-Vi ser inte bara till initiativ från enskilda personer men också från föreningar. Det är viktigt att få igång en folkrörelse kring detta, som Johan Ehrenberg talar om.

Regeringens representant, statssekreterare Daniel Johansson, var generellt sett tveksam till att stapla nya stödsystem på varandra.

Anna Albinsson,Telje Energi, beskrev regeringens kommande förslag 2014 som ”sådär”, men att det ändå kan uppfattas som en bra kompromiss.

-Det finns ett enormt intresse för att börja använda solkraft. Men samtidigt är det viktigt att det är en energiteknik som är enkel att ta till sig, sa hon.

-Det behöver inte vara ett motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet på elmarknaden. Hela vår affärsmodell bygger på att just kombinera dessa.

Anna Albinsson vill ha hjälp av andra energibolag, att driva utvecklingen för överskottsel, men även av fastighetsbolagen som hitills har lämnats utanför.

Tina Karlberg, Siemens, hänvisade till den allt mer högljudda kritiken i Tyskland om att kostnaderna för elmarknadens ersättningssystem har blivit allt för höga.

Som Siemens representant menade hon att konsumtion och produktion av el behöver balanseras mot varandra.

-Men då fungerar inte skatter för att påverka marknaden. Det är istället bättre att ge ersättning timme för timme, sa Tina Karlberg.

Kenneth Leverbeck

november 2013

Lämna ett svar

Ett digitalt magasin om aktuell forskning