Brist på insyn i bistånd till internationella organisationer

En granskning från Riksrevisionen visar att UD:s hantering av biståndet inte är öppen och trans­parent. Det går inte att bedöma om biståndspengarna går till organisationer som är effektiva och uppnår bra resultat. Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för effektivitet i Utrikesdepartementets hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet, det vill säga bistånd till internationella organisationer. Under 2013 gick 12 miljarder kronor av Sveriges bistånd till internationella organisationer. Tre centrala delar i biståndskedjan har granskats – hur besluten fattas, dokumenteras och följs upp. Granskningen visar att det inte går att förstå varför Sverige betalar en viss summa till en organisa­tion. Besluten saknar ofta information om bakgrund, motiv och förväntade resultat. Inte heller besluts­pro­cessen är öppen och tydlig. En stor del av pengarna fördelas i en informell process av den poli­tiska ledningen, utan tydlig dokumentation. Samtidigt är det formella ansvaret delegerat till UD. Detta gör att det blir otydligt vem som ytterst är ansvarig. Sammantaget försvåras ansvarsutkrä­vande, kontroll och möjligheterna till insyn, enligt Riksre­vi­si­onen. Dessutom skapas risker i hanteringen när kontrollen och insynen är begränsad. Brister och fel riske­rar att inte upptäckas. Källa: Riksrevisionen.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *