Indiens strategiska betydelse växer med landets ekonomi

inOm fem år är Indien troligen världens sjätte största ekonomi med världens fjärde största för­svars­budget som rymmer en utökad nukleär förmåga och moderniserad oceangående flotta.
Det är forskare på FOI, som i ”Indiens växande ekonomiska och strategiska betydelse” skriver att Inter­na­tionella valutafonden (IMF) bedömer att Indien de närmaste åren blir den snabbaste växande stör­re ekonomin i världen, tack vare bland annat förbättrat företagsklimat, utbildning, skattere­for­mer och minskad korruption. Det pekar på en utveckling där Indien 2020 är världens sjätte största eko­nomi – och 2025 den tredje största efter Kina och USA.

Samtidigt betonar rapporten att Indiens alliansfrihet innebär en fördjupad vänskap med många länder – som USA, EU och Ryssland, likväl som med arabstaterna och Israel. Vilket ger Indien ett stort manöverutrymme i världspolitiken.

– De nära relationerna med Moskva har fördjupats under det senaste decenniet. Indien har exem­pelvis inte fördömt Rysslands agerande i Krim och Ukraina. Samtidigt ser vi en förskjutning i de försvarsindustriella relationerna, där mer försvarsmateriel köps från USA och mindre från Ryssland, säger rapportens författare Samuel Bergenwall, hemkommen efter sex månader som gästforskare vid det indiska forskningsinstitutet IDSA (Institute for Defence Studies and Analyses).

Källa: FOI