Cellulosa från trä fungerar i 3D-skrivare

En forskargrupp vid Chalmers är först i världen med att lyckas skriva ut och torka tredimensionella objekt helt av cellulosa med hjälp av en 3D-bioskrivare. De kan också tillsätta kolnanorör så att ma­terialet leder ström.

Detta innebär att cellulosa och andra träråvaror nu kan vara med och konkur­rera med plaster och me­taller i den pågående revolutionen inom additiv tillverkning, som påbörja­des med 3D-skrivarens intåg.

Tillverkning med 3D-skrivare är en form av additiv tillverkning, som spås revolutionera hela till­verkningsindustrin. Teknikens precision gör det möjligt att bygga saker som tidigare var omöjliga att tillverka, och den innebär flera fördelar jämfört med äldre produktionstekniker. Designfriheten är stor, ledtiden är kort och inget material går till spillo.

Plast och metall är dominerande material inom additiv tillverkning. Men nu har en forskar­grupp vid Chalmers för första gången lyckats använda cellulosa från trä i en 3D-skrivare.

– Det finns stora miljöfördelar med att få in cellulosan i den här snabba teknikutvecklingen, säger Paul Gatenholm, professor i biopolymerteknologi på Chalmers och ledare för forskargruppen.

Cellulosa är en förnybar råvara som inte kommer att ta slut. Den är helt nedbrytbar och gene­rellt in­nebär tillverkning med råvaror från trä att man binder upp koldioxid som annars skulle ham­na i at­mos

fären.

Källa: Chalmers tekniska högskola

­