Experiment – en utställning på NobelMuseum

Celler för orientering

img_1803

Hur vet vi var vi befinner oss och hur hittar vi rätt? I olika experiment försökte May-Britt Moser och Edvard Moser förklara detta genom att visa vad som händer i råttors hjärna när de orienterar sig i en låda. Forskarna upptäckte att råttorna hade en typ av nervceller som var viktiga för deras orienteringsförmåga. De fann dessutom att olika celler hos råttorna faktiskt samverkar.

Kristallradion

img_1800

Guglielmo Marconi fascinerades 1919 av de då nyligen upptäckta radiovågorna. I experiment som han gjorde på familjens vind kunde han överföra dessa signaler över allt längre avstånd. Samtidigt hade Ferdnand Braun upptäckt att vissa kristaller ledde ström i endast en riktning. Dessa kunskaper kom sedan att använ­das för att i ”kristallmottagare” omvandla radiovågor till ljud.

Den fotoelektriska effekten

img_1814

När ljus träffar en metallyta kan luften vid ytan bli elektriskt ledande och metallen elektriskt laddad. Det beror på att elektroner i metallen frigörs. Experiment med ljus av olika färg visar dock att ljuset måste ha tillräckligt kort våglängd för att detta ska ske. Albert Einstein förklarade varför.

Fotosyntesen

 

Enkelt uttryckt är fotosyntesen en process där gröna växter använder koldioxid, vatten och solljus för att producera syrgas och kolhydrater. Den här processen är dock komplicerad, sker i flera steg. Melvin Calvin använde sig av radioaktivt kol-14 för att följa kolets väg genom de olika stegen i fotosynte­sen. Vid experimenten använde han sig av grönalgen Chlorella.

 

 

Higgsbosonen

img_1823

Det krävs stora anläggningar för att studera universums minsta beståndsdelar. Peter Higgs, Francois Englert och andra teoretiker kom visserligen redan på 1960-talet fram till att det finns en partikel, sedemera döpt till Higgs-bosonen, som gör att andra partiklar har massa. Men det skulle dröja till 2012 innan forskare genom praktiska experiment vid CERN kunde bekräfta att den här partikeln fak­tiskt finns.

Oktober 2016

ForskarVärlden