De bygger nästa generations mobila VR-teknik

KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsamms med Tobii och Ericsson kommer projektet att ta fram en prototyp med mobil VR med inbyggd ögonspårning som skall användas tillsammans med Ericssons 5G-testnät.  

-Visst finns det mobil VR-teknik redan, men dagens lösningar är begränsande. Man sitter fast med en sladd i en stor dator. De drar därtill mycket ström och har dålig upplösning. Det finns inte heller särskilt mycket innehåll att tillgå, säger Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH.

Han är projektledare för SEEN (Smart Eye-tracking Enabled Networking) där KTH tillsammans med Tobii och Ericsson ska utveckla nästa generations Virtual Reality men också Augmented Reality (AR).

– Vi ska tillsammans med Tobii implementera ögonspårning i en VR-hjälm. I och med att vi vet var användaren tittar behöver vi bara leverera bild med hög kvalitetet just där, och kan låta resten hålla lägre kvalitet. På det sättet blir VR-tekniken energimässigt mycket mera effektiv, och dataöverföringsmängden blir lägre.

Konrad Tollmar lägger till att upplevelsen i mångt och mycket kommer att likna hur vi normalt ser på vår omgivning, där bilden är skarp där vi tittar och inte fullt lika skarp i periferin.

– Ericsson är också med på tåget och tillsammans med dem ska vi bygga tjänster i deras 5G-nät som kan leverera VR-innehåll. En sådan tjänst skulle till exempel kunna lära sig hur användaren, enskilt eller som del av en större grupp, tittar på innehåll. Detta är dock en lite mera visionär idé för framtiden.

Källa: KTH