Människan har utrotat däggdjuren inte klimatet

Människorna, inte klimatet, har successivt utplånat däggdjur på kontinent efter kontinent Det visar en ny forskningsstudie.

96 procent av alla utdöda däggdjursarter under de senaste 126 000 åren kan förklaras av mänsklig påverkan

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, har forskare från Sverige, Schweiz och Storbritannien analyserat data från fossiler från de 351 däggdjursarter som vi vet har dött ut sedan början av den geologiska epoken övre pleistocen.

Studien motsäger den syn som en del forskare har att stora klimatförändringar, som den senaste istiden, har varit den största orsaken till utdöendet under de senaste 126 000 åren.

Utdöendet har inte skett i en jämn takt, istället kan vi se kraftiga ökningar vid samma tid som människan anlänt till nya kontinenter och öar. Sedan har den ökningen hållit sig på förhöjda nivåer.

Källa: TT 6 september 2020