Kriminella i byggbranschen skyddas av lagen

Kriminaliteten inom byggbranschen är ett stort problem men den är svår att komma åt. Den skyddas av den svenska sekretesslagstiftningen. Detta enligt en rapport från KTH.

Skatteverket varnar för att situationen kan urarta om inget görs. Myndigheten pekar på att det är svenska offentlighets- och sekretesslagen som gör det svårt för svenska myndigheter att upptäcka brotten.

Forskaren Tord af Klintberg tillsammans med professor Folke Björk vid avdelningen för hållbara byggnader på KTH har i en rapport visat att svenska myndigheter har svårt att komma åt kriminella i byggbranschen. Detta beror främst på att sekretesslagen hindrar effektiv brottsbekämpning.

I rapporten lyfts skillnaden mellan hur Finland hanterar byggkriminaliteten. Skillnaden är att i Finland kan Skatteförvaltningen, dvs den finska motsvarigheten till Skatteverket, samarbeta med olika enheter inom myndigheten.

Svenska myndigheter däremot agerar separat. Graverade uppgifter som Skatteverket upptäcker om enskilda individer eller företag får verket inte dela med sig av exempelvis till Migrationsverket, Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket.

Enligt svensk sekretesslagstiftningen får inte myndigheter löpande dela sekretessbelagda uppgifter mellan varandra. För att göra detta krävs speciella undantag och det räcker inte med en misstanke om att ett företag eller en person är kriminell.

Källa: KTH