Riksrevisionen granskar tillsynen av spelmarknaden

Publicerad: 2023-11-2

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Spelinspektionen. Riksrevisionen ska granska om Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden är effektiv. Resultaten ska presenteras i september 2024.

Riksrevisionen skriver att Spelinspektionens tillsyn är avgörande för att målet med omregleringen av spelmarknaden från 2019 ska uppnås. Spelmyndighetens förutsättningar att bedriva tillsyn har förändrats i och med omregleringen.

Spel om pengar omsätter stora summor och kan skapa stora ekonomiska överskott. Statens samlade intäkter för spel (spelskatt, utdelning från Svenska Spel och bolagsskatt för spelföretag) ligger runt 6 miljarder kronor per år. Samtidigt beräknas samhällets kostnader för spelproblem kommer att uppgå till 9 miljarder kronor.

” en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll”

Målet för den svenska spelpolitiken är ”… en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel.

De negativa konsekvenserna av spelande ska minskas och det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet”.

Krav på licens för alla 2019

Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019, då det infördes krav på licens för alla som agerar på den svenska spelmarknaden. Syftet var bland annat att återta kontrollen över spelmarknaden, öka kanaliseringen (det vill säga andelen spelande hos spelföretag med svensk licens) och skydda svenska konsumenter.

Förväntningarna på Spelinspektionens tillsyn är stora i det nya, omreglerade systemet, skriver Riksrevisionen. Samtidigt har myndighetens förutsättningar att bedriva tillsyn förändrats.

Över 600 licens- och tillståndshavare

Innan omregleringen stod Svenska Spel, ATG och de 4 största rikslotterierna för över 95 procent av omsättningen på den reglerade marknaden. Efter omregleringen har ett stort antal nya aktörer tillkommit, och Spelinspektionen har idag tillsynsansvar över ungefär 600 licens- och tillståndshavare. Att lagstiftningen till stor del är ny innebär också att det saknas praxis.

Mer information om granskningen finns på riksrevisionen.se

Se vidare om den svenska spelmarknadens historia sedan 1980-talet.

Källa: Riksrevisionen.se