Blodtryckskontroller ökar chanserna för Parkinsonpatienter

Årlig blodtryckskontroll kan öka chanserna att tidigt fånga upp patienter med Parkinson eller Lewy Body demens, vars minne och kognition riskerar att ta skada. Det menar forskare vid Lunds univer­si­tet med stöd i bland annat en ny avhandling.

Blodtrycksfall och lågt blodtryck är vanligt bland Parkinson- och Lewy body de­mens-patienter, men patienterna har svårt att upptäcka det själv eftersom det oftast sker utan sym­tom.

Det lägre blodtrycket kan ge upphov till fallskador, och det minskar också hjärnans syresätt­ning vil­ket kan försämra hjärnans funktion och kapacitet.

Tidigare och pågående studier vid bl.a. Skånes uni­versitetssjukhus visar att patienternas minne och kognition kan påverkas.

Källa: Lunds universitet