Forskare med drastiska lösningar på klimatfrågan

Föreläsare var professor Julian Savulescu, forskare från Universi­ty of Oxford, inbjuden av Institutet för fram­tidsstudier.

Han talade om att använda droger för att förbättra mänskligt beteende för att lösa det 21:a århundra­dets stora problem:

Klimatförändringar, miljöförstöring, terrorism, fat­tigdom, global ojämlikhet, massinvand­ring, utarmning av resurser, infektionssjukdomar, över­grepp och vanvård av barn.

-Dessa problem är övervägande resultatet av mänskliga val och beteenden, och inte ett resultat av yttre hot, hävdade han.

The Future of Humans: Moral Bioenhancement” var rubriken på seminariet, som utspelade sig i de tidigare spårvagnshallar­na, vid Birger Jarls­­ga­tan i Stockholm, i mitten av mars.

Julian Savulescus utgångspunkt var att människans beteende tidigare i historien bestämdes av kort­siktiga lokala prob­lem, som exempelvis att finna föda och klara överlevnaden.

Nu är problemen mer långsiktiga, globala och innefattar dessutom stor delar av mänskligheten. Vi människan klarar inte av att ta detta ansvar, menade Julian Savulescu.

-De sociala problemen som vi står inför är globala. Ojämlikheten ökar i världen. Då är det ett stort prob­lem att män­ni­skor misslyckas att samarbeta för att hantera dessa frågor.

-Miljöförbättringarna misslyckas för att människor inte har några moraliska problem att acceptera det­ta, sa Ju­lian Savulescu.

Tillsammans med den svenske forskaren Ingmar Persson, hävdar Julian Savulescu därför att vi inte bör nö­ja oss med våra nuvarande strategier för att ta itu med dessa problem.

-Vi bör inte bara se till att politiken är anpassad till våra moraliska begränsningar men också utnytt­ja möjligheterna att förän­d­ra människans biologiska förutsättningar.

Bakgrunden är den medicinska forskningen och den genetiska ingenjörskonstens utveckling under senare decennier. Numera går det att föränd­ra män­niskors beteende med hjälp av läkemedel.

Det finns behandlingsmetoder för att påverka impuls­kon­troll, våldsamt beteende och per­son­lighets­störningar hos människor.

Julian Savulescu talade om möjligheten att använda sådana läkemedel för att förbättra människans mora­liskt beteende.

Författaren och journalisten Göran Rosenberg, som var inbjuden till att kommentera föreläsningen, var klart skeptisk till forskarnas idéer.

-Det är inte vad som sker i hjärnan hos män­ni­skor som är vik­tigt utan vad som sker mellan oss som individer, sa han.

Att tala om samhället utanför människan är fel, menade Göran Rosenberg. Förtroendet mellan män­niskor kan aldrig vara kollektivt. Då är det alltid and­ra som drabbas.

Kenneth Leverbeck

redaktör /ForskarVärlden.se