Inför EU-valet den 26 maj: Fler än någonsin är för EU-medlemskapet

Rekordhöga 68 procent av EU-invånarna tycker att deras land har tjänat på EU-medlemskapet. Det visar en ny opinionsundersökning(Eurobarometer) från Europaparlamentet. I Sverige har andelen EU-positiva ökat med 7 procent till 73 procent sedan senaste mätningen i april.

Med sju månader kvar till EU-valet tycker 77 % av svenskarna att det är bra att Sverige är medlem i EU. Motsvarande siffra bland EU-28 är 62 %. Det är den högsta nivån på 25 år. 7 % av svenskarna tycker att det är dåligt att Sverige är medlem i EU och 16 % tycker att det varken är bra eller dåligt.

Efter folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU 2016 har EU-stödet ökat i nästan alla mätningar. Det kan visa på ökad oro för konsekvenserna av Brexit och att fler är medvetna om EU-medlemskapets fördelar.

10 % av svenskarna svarar att de skulle rösta för att lämna EU om en folkomröstning hölls idag. 83 % av svenskarna skulle rösta för att stanna i EU.

Nästan hälften var nöjda med demokratin i EU

Nästan hälften av EU-invånarna (49 %) är nöjda med hur demokratin fungerar i EU. Motsvarande siffra i Sverige är 61 % och hela 90 % av svenskarna instämmer i påståendet ”min röst räknas i EU”.

Trots att stödet för EU ökar, visar undersökningen att hälften av EU-invånarna inte är nöjda med riktningen EU tar.

Sverige och Irland har den mest positiva bilden av Europaparlamentet (50 %)  jämfört med EU-genomsnittet på 32 %. 

Intresset för EU-valet har ökat

Allt fler européer är medvetna om EU-valet 2019. 63 % av svenskarna är intresserade av det kommande valet och 59 % uppger att det är mycket möjligt att de kommer att rösta. Motsvarande andel i EU är 31 %. I Sverige visste 38 % när valet kommer att hållas (26 maj 2019). 

På frågan om vilka ämnen som borde prioriteras i debatterna under valkampanjen till Europaparlamentet svarar svenskarna: åtgärder mot klimatförändring och skyddet för miljön (75 %), främjande av mänskliga rättigheter och demokrati (69 %) samt hur EU bör fungera i framtiden (54 %).

Kommentar av Europaparlamentets talman Antonio Tajani:

– Samtidigt som detaljerna för Storbritanniens utträdesvillkor håller på att slutföras visar mätningen att allt fler européer uppskattar fördelarna med att vara med i EU. Men vi har mycket kvar att göra. Fortsatt samarbete och solidaritet är nödvändigt på EU-nivå för att bemöta medborgarnas oro.

Majoritet av britterna röstade för EU

Kommentar av Europaparlamentariker Guy Verhofstadt, Europaparlamentets Brexit-samordnare:

– Det faktum att 51 % av britterna som deltar i undersökningen vill vara kvar i EU är en stark påminnelse om de djupa skiljelinjer som Brexit-beslutet fört med sig och vårt behov att finna ett hållbart och nära förhållande i form av ett brett och djupt associeringsavtal. Samtidigt som vi måste vara beredda på allt, verkar aptiten för en så kallad hård Brexit eller att inte nå ett avtal vara liten. Jag hoppas att resultaten av förhandlingarna kommer att spegla detta.  

 Bakgrund

Eurobarometer-undersökningen har gjorts av Kantar Public som publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter om Europeiska unionen på uppdrag av Europaparlamentet. Den särskilda undersökningen EP Eurobarometer 90.1 genomfördes i samtliga 28 medlemsländer den 8-26 september 2018.

Totalt har 27 474 personer deltagit, varav 1 011 svenskar

 Källa: Europaparlamentet Kontoret i Sverige. 17-10-2018