Svensk forskningssatellit ska studera vågor i atmosfären

Forskare på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, leder det veten­skap­liga arbe­tet med ett nytt svenskt satellitprojekt (MATS). Satelliten kommer att skickas upp 2017 och ska un­dersöka vågor i atmosfären.

Projektet kommer med optiska mätmetoder att observera ljusfenomen som är specifika för meso­sfä­ren, till exempel nattlysande moln och luftsken.

För att få en bra bild av vågstrukturer i dessa feno­men används tomografi, vilket gör det möjligt att rekonstruera en tre-dimensionell bild genom att observera mesosfären från många olika håll.

Dessutom används spektroskopi, ett sätt att undersöka hur det uppmätta ljuset ser ut vid olika våg­längder. Från detta går det att dra slutsatser om allt från temperatur till mängden av is i atmosfären.

– MATS är ett mycket spännande projekt med tanke både på de vetenskapliga frågeställningarna och på metoderna att angripa dem. Genom att kombinera moderna optiska mätmetoder med en modern satellitplattform hoppas vi att kunna bidra stort till forskning om vågornas betydelse i atmosfären, säger Jörg Gumbel, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Källa: Stockholms universitet