Sverigebilden i Kina

Studien om Sverigebilden i Kina, från Svenska institutet, visar att en stor andel, 40 procent, av unga kineser i städer har vag eller ickeexisterande kunskap om Sverige, medan 8 procent har detaljerad kunskap om det svenska samhället och svensk kultur. De befintliga bilderna av Sverige kretsar främst kring ett land med hög livskvalitet och ett progressivt välfärdssystem.

Svenskar, som generellt varken anses vara särskilt trevliga eller kreativa, kan enligt kineser delas in i fyra olika kategorier: lydiga, avslappnade, dynamiska och introverta. Den mest kända svensken är Alfred Nobel, följd av sportpersonligheterna Waldner och Zlatan samt skådespelerskorna Greta Garbo och Ingrid Bergman.

Flera svenska musiker är också kända bland kineser, särskilt inom genrer som indiepop och postrock. Ikea är det klart mest kända svenska varumärket, men även industriföretag som Ericsson och Volvo, samt mindre företag som Koenigsegg, Acne, Fjällräven och Daniel Wellington är bekanta bland en del kineser. Andra svenska storföretag, som H&M och EF, är välkända men förknippas i regel inte med Sverige.

I kinesiska sociala medier diskuteras Sverige ofta i relation till ”den svenska modellen”, många gånger kopplat till begrepp som jämlikhet och jämställdhet, välfärdssystemet och låg grad av korruption. Svensk design är ett annat stort ämne, som ofta omnämns tillsammans med begrepp som ”inkluderande” och ”balans”. Sverige lyfts fram som ett föregångsland inom miljövård, och vissa bloggare kallar Stockholm ”Europas gröna huvudstad”.

Vissa tycker att Sverige är överdrivet öppet, medan andra ser negativt på mörkret och anser att landet har ett deprimerande klimat. Sverige-relaterade ämnen som får stort inflytande i sociala medier i Kina har ofta en kinesisk koppling. Andra anledningar till att ämnen får stor genklang är att de är rörande, gulliga eller handlar om kreativa projekt.

Källa: Svenska Institutet