Aggressionen berodde inte på dataspelets karaktär

Att spela dataspel kan få människor att känna sig aggressiva. Nu visar ny forskning att det endast lite beror på spelets innehåll. Det visar en studie i samarbete mellan University of Oxford i England och University of Rochester i USA.

I studien ingick en grupp försökspersoner som fick spela både våldsamma och icke-våldsamma spel i  labo­rativ miljö.

Forskarna fann att den avgörande faktorn för hur testpersonerna reagerade på spelet handlade om hur bra de bemästrade själva tekniken efter 20 minuter.

Spel som var för svåra att spela eller där spelarna hade svårt att bemästra kontrollerna var de spelare som ock­så upplevde mest aggressivitet efteråt.

Däremot var det små skillnader i aggressiviteten mellan testpersoner som  spelade våldsam­ma, res­pektive icke-våldsamma spel. Studien publiceras i Journal of Personality och Social Psychology.

Källa: University of Oxford