Innovationerna var fler och nyare förr

Innovationerna i de svenska företagen var fler under det sena 1970-talet och även tidiga 1980-talet än under 2000-talet.

De nya innovationerna som kom då för 30-40 år sedan innehöll dessutom mer nyheter. Det visar en avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

1970- och -80-talet var en tid av kris och ekonomisk stagnation i Sverige. Samtidigt spirade nytän­kandet, enligt en analys av innovationsförmågan i Sverige 1970-2007.

– Att ekonomisk stagnation kan gå hand i hand med febril innovationsaktivitet, inte minst i småföre­tag, visar att kriser inte är alltigenom negativa utan har en viktig roll att spela i förnyelsen av ekono­min, säger Karolin Sjöö, nydisputerad doktor i ekonomisk historia.

Källa: Lunds universitet