Spår efter kraftig jordbävning upptäckt i Vättern

Mycket tyder på att en kraftig jordbävning, som mätte 7,5 på Richterskalan, inträffade för cirka 11 500 år sedan i Vättern. Det säger Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik Stock­holms universitet, som ligger bakom studien som publiceras i tidskriften Geology.

När den tjocka inlandsisen, som pressat ner berggrunden, smälte fanns stora spänningar i berget. När de släppte orsakade det en kraftig jordbävning som gjorde att bottensedimenten sjönk med 13 meter, som mest. Sprickbildningen löper hela 80 kilometer längs Vätterns botten.

Källa: Stockholms universitet