Svenska forskare övar kärnvapenanalyser i Jordanien

FOI deltar i en stor övning för att inspektera om en misstänkt kärnvapenprovsprängning har genom­förts. 150 ton utrustning och 200 deltagare ingår i övningen som utförs i Jordanien.

Det område som forskarna kommer att an­vända vid övningen är två gånger fyra mil stort. De kommer att flyga he­likoptrar med detektorer, mäta med bärbara seismometrar för att kolla efterskalv, samla in jord­pro­ver, luftprover och borra efter gasprover för att leta efter radio­ak­tiva ämnen.

Vid ett hemligt kärnvapenprov är det troliga scenariot att det genomförs som ett underjordiskt prov för att undvika upptäckt. Xenon är en ädelgas som efter en provsprängning läcker upp ur marken och just därför mäter vi xenonhalten. Övningen, som är det största någonsin i sitt slag är också den största övningen som CTBTO arrangerat.

-Det är en stor ut­maning att få ut all utrustning, att transportera ett stort laboratorium, få upp utrust­ningen i tälten och där kunna utföra precisionsmätningar, säger Anders Ringbom, forskningsledare och projekt­koor­di­nator på FOI.

Etthundraåttiotre länder har skrivit under ett avtal om att upphöra med kärnvapenprov­spräng­ning­ar. Men flera länder av dessa länder behöver även ratificera avtalet, dvs. införliva avtalet i sina egna lagar. För att se till att avtalet efterföljs och avslöja länder som genomför kärnvapenprovsprängningar finns en verifikationsregim.  Med hjälp av mätningar och analyser verifierar de om kärnvapenprov genom­förts. Och kan på så sätt ställa ett land som frångått avtalet tills svars.

Källa: FOI