Osäker framtid för det afrikanska lejonet

Kommer det afrikanska lejonet att gå samma väg som tigern? Arten tappar mark för varje år, och är nu utrotad i 18 av 41 länder belägna söder om Sahara.
Dess framtid hänger allt mer på Tanzania där hälften av alla världens lejon lever. Det framgår av de inventeringar som har gjorts i olika afrikanska länder de senaste åren.
Den dystra utvecklingen återspeglar det faktum att Afrika blivit allt mer tättbefolkat de senaste 50 åren.
Omkring 1960 var Afrika söder om Sahara fortfarande relativt glesbefolkat med drygt 200 miljoner invånare. Men sedan dess har en dramatisk ökning ägt rum. I dag är befolkningen mer än fyra gånger så hög, mer än 900 miljoner.
Detta har fått konsekvenser för den omgivande naturen och föga förvånande har lejonet tagit mer stryk än många andra arter. Ursprungligen fanns troligen minst en halv miljon lejon i Afrika och så sent som 1960 kan antalet fortfarande ha varit cirka 100 000. I dag återstår  cirka 33 000.
Enligt den brittiske zoologen Jonathan Kingdon kan lejonet bara existera där det finns ett överflöd av stora hjordar med betande bytesdjur. Flockar av honor och hannar med stora manar är ett resultat av ett sådant överflöd. Det är en  extravagant, nästan slösaktig miljö som inte kan utvecklas på något annat sätt.
När människorna tränger undan de vilda djuren är därför lejonet en av de första arterna som försvinner.
Nu fruktar många att det ska gå lika illa för lejonet som för den asiatiska tigern som sedan länge är starkt undanträngd i små populationer omgärdade av ett hav av människor.

ForskarVärlden