Sida kräver tillbaka pengar från Forum Syd

6 juli 2016

Vid en granskning av arbetet vid Forum Syds kontor i Tanzania har biståndsmyndigheten Sida funnit flera brister i redovisningen. Sida kräver nu att organisationen betalar tillbaka drygt 1,9 miljoner kronor.

Det var i mars förra året som den svenska ambassaden i Dar es Salaam fick in ett tips från en visselblåsare om att det fanns brister i ekonomiska redovisningen och uppföljningen på Forum Syds kontor i Tanzania. Enligt gängse rutin lät ambassaden en extern revisor gå igenom underlag och granska om det fanns grund för anklagelserna. I det här fallet beställde ambassaden dessutom en andra granskning för att få ytterligare klarhet.

– Båda de två externa revisionsfirmorna menar att projektet brustit i styrning och kontroll samt att organisationen inte kan redovisa hur alla medel har använts. Vi ser allvarligt på dessa upptäckter, säger Maria van Berlekom som är biståndsråd vid ambassaden i Tanzania.

Källa : Sida