Risk för licensjakt igen på fridlysta lodjur

Att svenska myndigheter år efter år beviljar licensjakt på fridlysta djur, som varg, björn och lodjur strider, enligt Rovdjursföreningen, mot EU:s art- och habitatdirektiv. Vid den här tiden väntas länsstyrelsernas beslut om hur många lodjur som får skjutas 2022, något som föreningen motsätter sig starkt.

-Vi måste därför givetvis överklaga alla alla eventuella licensjaktbeslut och på sikt anmäla lodjursjakten till EU på samma sätt som vi tidigare gjort med vargjakten. Vi måste få ändrade förvaltningsmål och få Naturvårdsverket att agera genom att belysa vikten av fler lodjur. Vi vill öppna upp för debatt där allmänheten får insyn i hur systemet fungerar. Jag tror inte att svensken i gemen ens vet att det förekommer licensjakt på lodjur, säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Källa: Våra Rovdjur nr 4 2021