50 miljarder krävs för utbyggt fibernät 2020

Det krävs investeringar på 50 miljarder kronor om nio av tio svenskar ska få tillgång till fiber till hemmet eller före­taget år 2020.

Det visar en utredning gjord av IT&Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnäts­fö­re­ningen och Sveriges Kommuner & Landsting.

De 50 miljarderna är uppdelade på ca 40 miljarder för accessfiber (lokalt fibernät) samt 10 miljarder för att binda samman alla dessa.

En aspekt som rapporten lyfter fram är utmaningen i att huvuddelen av det fiberbredband som kvar­står att bygga ut är till villahushåll och boende på landsbygden. I jämförelse med tätbebyggda områ­den med fler­fa­miljshus så kostar denna utbyggnad betydligt mer per hushåll.

Det finns en viss potential att göra ytterligare effektiviseringar i utbyggnaden.

Dock vill rapporten un­derstryka att det, för att eventuella ytterligare effektiviseringar skall kunna ske, krävs att olika aktörer samverkar på ett konstruktivt sätt för att uppnå optimala förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur.

Källa: IT&Telekomföretagen