NATO-forskare ska hindra fiender på långa avstånd

NATO Science and Technology Organization (STO) är Natos egen organisation för forskning. Nyligen släppte organisationen en rapport om att hantera militära motståndare på långa avstånd och hindra deras förmåga från att angripa.

Rapportförfattarna är från Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige och USA. De svenska författarna kommer från forskningsorganisationen FOI.

Rapporten heter Analysis of Anti-Access Area Denial (A2/AD) Assessing the Consequences – Addressing the Challenge.

Rapporten går igenom olika scenarier och tekniska spelkort som studien använt vid ett krigsspel där inbjudna deltagare agerade.

Delar av rapporten är hemligstämplad men tanken är att militära beslutsfattare genom de rekommendationer som föreslås i rapporten ska få bättre förmåga att hantera A2/AD-hot.

En definition av A2/AD är förmågan att på avstånd hindra en motståndare från att uppträda i ett geografiskt område. Till exempel att med hjälp av uthållig spaning ge tidig förvarning om att något är på gång och med långdistansrobotar bekämpa motståndarens enheter långt innan de kan nå sina mål.

– Genom att ha en forskargrupp från sex olika nationer fick vi en bredd som hade varit svår att nå om varje land hade gjort sin egen rapport, säger Eva Dalberg, som är 1:e forskare på FOI, som var ordförande för studien och en av författarna till rapporten, tillsammans med forskningsledaren Andreas Hörnedal.

Sverige är inte ännu Nato-medlem. Men redan nu medverkar Sverige i drygt 120 STO-aktiviteter. Sverige är nämligen en av bara fem nationer som har status som Enhanced Opportunity Partner i Nato. Övriga nationer är Australien, Georgien, Jordanien och Ukraina. Cirka 80 procent av de svenska deltagarna kommer från svenska myndigheter, av dessa är merparten FOI-medarbetare.

Källa: FOI