Grafenbaserad film kyler elektronik

Forskare vid Chalmers har utvecklat en effektiv metod för att kyla elektronik med en grafenbaserad film. Filmen har över fyra gånger bättre värmeledningsförmåga än koppar. Den fäster dessutom bra mot elektronikkomponenter av kisel, till skillnad från grafenet i tidigare liknande försök.

För några år sedan visade ett forskarlag, lett av Johan Liu, professor i elektronikproduktion på Chal­mers, för första gången att grafen har en kylande effekt på kiselbaserad elektronik. Sedan dess har även ändra forskare arbetat med grafen för kylning av kiselbaserad elektronik.
– Men med de metoder som har funnits hittills kan man inte få bort så stora mängder värme efter­som det bara är några få atomlager som kan leda bort värmen, säger Johan Liu.

När man försöker med många lager av grafen dyker det upp problem med vidhäftningen mellan gra­fenet och underlaget eftersom de bara hålls ihop med svaga van der Waals-bindningar.
Forskarna har löst det här problemet genom att skapa starka kovalenta bindningar mellan grafen­fil­men och underlaget, som är en elektonikkomponent av kisel.

Källa: Chalmers tekniska högskola